You are not logged in.

1

Saturday, October 8th 2016, 2:39pm

Sıkça Sorulan Skriptler | Toplu Paylaşım

Çok Sık Aranan Skriptlerden Toplama Bir Konu Olacak Beyler Yararlanan Belirtirse Ulaşan Kitleyi Merak Ediyorum :D

Işınlayıcı Yay ||| Kaynak : @AhmetHakan

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
command /tpbow:
	permission: tp.yay
	trigger:
		give a bow named "&3&lTeleport &f&lBow" to player
    
on projectile hit:
	shooter has permission "tp.yay"
	display name of shooter's tool is "&3&lTeleport &f&lBow"
	teleport shooter to projectile

Adam Öldürünce Para Verme ||| Kaynak @AhmetHakan

Source code

1
2
3
4
on death:
	attacker is a player
	victim is a player
	execute console command "money give %player% 100"message "<green>%victim% Oldurdunuz . Bizden Sana 100 Oyun Parasi ! "

Giriş Çıkış Mesajları Düzenleme ||| Kaynak @AhmetHakan

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
on first join:
  set join message to "%player% Sunucuya ilk defa giris yapti!"

on Join:
  message "Sunucumuza hoşgeldin."
  set join message to "%player% servera giriş yaptı!"

on quit:
  set join message to "%player% oyundan çıktı."

on kick:
  set join message to "%player% sunucudan atıldı!"

Basit Kutu Skripti ||| Kaynak @Laxaust

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
options:  
  SandikIsim: &7» &3Sans &bKutusu
  SandikAciliyorMesaj: &3&lOOOOO &7» &eSandık açılıyor bol sans :)
  KacSanslaVerilsin1: 25
  KacSanslaVerilsin2: 50
  KacSanslaVerilsin3: 25
  KacSanslaVerilsin4: 25
  KacSanslaVerilsin5: 25
  KacSanslaVerilsin6: 50
  NeVerilsin1: diamond block
  NeVerilsin2: coal
  NeVerilsin3: emerald block
  NeVerilsin4: gold block
  NeVerilsin5: iron block
  NeVerilsin6: stone
  NeKadarVerilsin1: 64
  NeKadarVerilsin2: 1
  NeKadarVerilsin3: 64
  NeKadarVerilsin4: 64
  NeKadarVerilsin5: 64
  NeKadarVerilsin6: 1
 
on place of chest:
  if tool's display name is "{@SandikIsim}":
    remove 1 chest named "{@SandikIsim}" from player
    send "{@SandikAciliyorMesaj}"
    cancel event
    chance of {@KacSanslaVerilsin1}%:
      give {@NeKadarVerilsin1} {@NeVerilsin1} to player
    chance of {@KacSanslaVerilsin2}%:
      give {@NeKadarVerilsin2} {@NeVerilsin2} to player
    chance of {@KacSanslaVerilsin3}%:
      give {@NeKadarVerilsin3} {@NeVerilsin3} to player
    chance of {@KacSanslaVerilsin4}%:
      give {@NeKadarVerilsin4} {@NeVerilsin4} to player
    chance of {@KacSanslaVerilsin5}%:
      give {@NeKadarVerilsin5} {@NeVerilsin5} to player
    chance of {@KacSanslaVerilsin6}%:
      give {@NeKadarVerilsin6} {@NeVerilsin6} to player
command /süprizsandık:
  permission: supriz.sandik
  trigger:
     give 1 chest named "{@SandikIsim}" to player

Hesap Makinesi ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
command /hesapla [<int>] [<text>] [<int>]:
	trigger:
		arg 1 is set:
			arg 2 is "çarpma" or "carpma" or "ÇARPMA" or "CARPMA" or "*" or "bölme" or "bolme" or "BOLME" or "BÖLME" or "/" or "eksi" or "eksı" or "çıkar" or "çıkarma" or "-" or "cikar" or "çıkar" or "çikar" or "ÇIKAR" or "EKSİ" or "toplama" or "ekleme" or "TOPLAMA" or "+":
				arg 3 is set:
					arg 2 is "çarpma" or "carpma" or "ÇARPMA" or "CARPMA" or "*":
						set {_cvp} to arg-1 * arg-3
						send "%colored random color%Hesap Makesi Hesabınızı Yaptı Sonuç."
						send "%colored random color%%{_cvp}%"
					arg 2 is "bölme" or "bolme" or "BOLME" or "BÖLME" or "/":
						set {_cvp} to arg-1 / arg-3
						send "%colored random color%Hesap Makesi Hesabınızı Yaptı Sonuç."
						send "%colored random color%%{_cvp}%"
					arg 2 is "eksi" or "eksı" or "çıkar" or "çıkarma" or "-" or "cikar" or "çıkar" or "çikar" or "ÇIKAR" or "EKSİ":
						add arg-1 to {_a1}
						remove arg-3 from {_a1}
						add {_a1} to {_cvp}
						send "%colored random color%Hesap Makesi Hesabınızı Yaptı Sonuç."
						send "%colored random color%%{_cvp}%"
					arg 2 is "toplama" or "ekleme" or "TOPLAMA" or "+":
						set {_cvp} to arg-1 + arg-3
						send "%colored random color%Hesap Makesi Hesabınızı Yaptı Sonuç."
						send "%colored random color%%{_cvp}%"
				else:
					send "%colored random color% Bir Sayı Girmelisin"
			else:
				send "%colored random color% Bir İşlem Seçmeliydin"
		else:
			send "%colored random color% Bir Sayı Girmelisin"

Saçma Sapan Yerlerde Doğuyorlar ||| Kaynak @Djuitietr

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
command /gr:	trigger:
		teleport player to {spawn}

command /sbelirle:
	permission: admin
	permission message: &4Yetkin Yok.
	trigger:
		set {spawn} to player's location
		send "&6[&4+&6]Başarılı"

on first join:
	execute player command "gr"
	
on join: 
 execute player command "gr"

Kırıktaştan Maden Çıkarma ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
on break of cobblestone:
	chance of 0.100%:
		give 1 diamond to player
		send " &7> &aKırıktaş kazarken Elmas çıktı!"
	chance of 1%:
		give 1 Gold Ingot to player
		send " &7> &aKırıktaş kazarken Altın çıktı!"
	chance of 5%:
		give 16 Iron Ingot to player
		send " &7> &aKırıktaş kazarken Demir çıktı!"

Duyuru Skripti ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
command /dy [<text>]:
	trigger:
		broadcast "&8&m----------------------------"
		broadcast ""
		broadcast "&4&l&n %arg 1%"
		broadcast ""
		broadcast "&8&m----------------------------"

Chatte Belirterek Susturma ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
command /sustur <player> <int> <text>:
	usage: &f&l/sustur <oyuncu> <sure> <sebep>
	permission: rehber.sustur
	permission message: &8Yetkiyi Nerden Aldin Evladim
	trigger:
		arg 1 is set:
			arg 2 is set:
				execute console command "mute %arg 1% %arg 2% minute"
				broadcast "&7&l&m-----------------------------"
				broadcast "&5%arg 1% &cisimli oyuncu susturuldu!"
				broadcast "&cSebep:&5%arg 3%"
				broadcast "&cSusturan Yetkili &5%player%"
				broadcast "&7&l&m-----------------------------"

Kelime Oyunu Skripti ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
options:
	prefix: &b&lKOD &6> #Oyunun Prefixi Ne Olsn
			
command /oyun1:
	permission: sk.admin
	permission message: &cBunu yapmak için yetkin yok!
	trigger:
		if {kodlar.%{_kodgecici.%player%}%} is set:
		set {kodlar} to a random integer between 1 and 999999999999
		set {kodlar.%{_kodgecici.%player%}%} to {kodlar}
		set {kodBasladi} to true
		broadcast "&8&m--------------------------------------------"
		broadcast " "
		broadcast " "
		broadcast " {@prefix} &aOyun başlamıştır, kodu sohbete ilk yazan kazanacaktır!"
		broadcast " {@prefix} &aGeçerli Kod: &e%{kodlar}%"
		broadcast " "
		broadcast " "
		broadcast "&8&m--------------------------------------------"
			
on chat:
	if {kodBasladi} is true:
		if message is "%{kodlar}%":
			wait 5 tick
			broadcast " {@prefix} &4%player% &aKelime oyununu kazandı."
			set {kodBasladi} to false
			give a paper named "&6CaylakBileti" to player
			
			
every 30 minute:  #Kaç Dakikada Bir Olsun
	execute console command "oyun1"
	stop

Kurallar Skripti ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
command /kurallar [<text="1">]:
	trigger:
		if arg 1 is "1":
			send "&e		--&4Kurallar&e--		"
			send "&3Küfür Yasaktır."
			send "&3Ailevi Küfürler Kesinlikle Yasaktır"
			send "&3Hakaret Yasaktır"
			send "&3Yetkililere Küfür Etmek Kesinlikle Yasaktır."
			send "&4Devamı 2. Sayfada"
			send "&4/kurallar 2 Yaz"
		if arg 1 is "2":
			send "&e		--&4Kurallar&e--		"
			send "&3Reklam Yapmak"
			send "&3Sunucuya Hakaret Etmek"
			send "&3Oyuncuları Dolandırmak Ve Dolandırmaya Çalışmak"
			send "&3Bir Bug Bulupta Yöneticiye Sölemeyip Onu Kullanmak"
			send "&4&l&nKESİNLİKLE SINIRSIZ BAN SEBEBİDİR."

Spawner Kopyalama Bugu Çözüm ||| Kaynak @DjuitieTR

Source code

1
2
3
On Explosion Prime:
	cancel event
	damage creeper by 50 hearts

Özel Mesaj Kapatma Açma ||| Kaynak @DjuitieTR
Kod Çok Uzun Oldugundan Hastebin Linki Eklenmiştir Sadece

Emepi Geçenlerin Profilleri
@DjuitieTR
@AhmetHakan
@Laxaust
Not: Max 10,000 Karakter Sınırı Olduğu İçin Fazla Uzatamıyorum Suan Sayısı Zaten 9675 Deyiz Zorlamanın Lüzmü Yok İşe Yarayan Yorum Yapsın (Üşenmessem Devamı Yorumda Olacaktır)
Bloğumu Takip Etmek İstemezmisin >>Hemen Tıkla
Skript Dersleri | #1 >> Hemen Tıkla
SoloTurk™ Kimdir? >> Hemen Tıkla

bertek41

Trainee

 • "bertek41" is male
 • "bertek41" has been banned

Posts: 790

Date of registration: Jul 20th 2016

Location: Kocaeli

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

2

Saturday, October 8th 2016, 4:20pm

İznin olursa bir kaç tane de ben paylaşmak istiyorum skriptler alıntıdır ama pvp serverlarda falan çok iş görüyor diye paylaşıyorum.
Oyunculara crash atma:


Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
command /crashver [<player>] [<text>]:
	permission: javacrash.perm
	permission message: Unknown command. Type "/help" for help.
	trigger:
		if arg 1 is set:
			if {_delay} is not set:
				set {_delay} to arg 1
				send "&eYukleniyor..." to player
				wait 1 seconds
				if arg 2 is set:
					wait 10 ticks
					show 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 "heart" particles at location of argument 1 for argument 1 offset by 1, 1, 1
					wait 1 ticks
					send "&a%arg 1% basariyla crash atildi." to player
					delete {_delay}
					stop
				else:
					send "&cJavaCrash geliyor." to argument 1
					wait 10 ticks
					show 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 "heart" particles at location of argument 1 for argument 1 offset by 1, 1, 1
					wait 1 ticks
					send "&a%arg 1% basariyla crash atildi." to player
					delete {_delay}
					stop
			else:
				send "&4Spam yapma!"


Ping Görme:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
command /ping [<player>]:
	executable by: player
	trigger:
		if arg 1 is not online:
			send "&cOyuncu cevrimici degil&8."
		if arg-1 is not set:
			set {_ping} to player's ping
			send "&8Pingin &6%{_ping}% &8ms."
		else if arg-1 is set:
			set {_ping} to arg-player's ping
			send "&e%arg 1%&8 pingi &6%{_ping}% &8ms."


Yetkili sohbeti:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
command /sc <text>:
	executable by: player
	aliases: /staffchat
	permission: staffchat.use
	permission message: Unknown command. Type "/help" for help.
	trigger:
		loop all players:
			loop-player has permission "staffchat.use"
			send "&8[&5YETKILI&8] %player's display name%&8: &f%arg 1%" to loop-player


Çakmağın 4 kere kullanılabilmesi ve bir süre sonra sönmesi (Zamanında elimde olsa sana verirdim Efsanevi :D):

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
on ignition:
	if player's tool is flint and steel:
		repair tool by -18

on place:
  if player is holding a flint and steel:
    event-block is fire
    wait 6 seconds
    set event-block to air


Bir süre sonra atılan okun silinmesi:

Source code

1
2
3
4
on projectile hit:
  projectile is arrow
  wait 1 minute
  delete projectile
MineWorkTR.Nitrado.Net 1.8.X Faction
Bağış Linkim: Tıkla

3

Saturday, October 8th 2016, 4:50pm

İznin olursa bir kaç tane de ben paylaşmak istiyorum skriptler alıntıdır ama pvp serverlarda falan çok iş görüyor diye paylaşıyorum.
Oyunculara crash atma:


Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
command /crashver [] []:
	permission: javacrash.perm
	permission message: Unknown command. Type "/help" for help.
	trigger:
		if arg 1 is set:
			if {_delay} is not set:
				set {_delay} to arg 1
				send "&eYukleniyor..." to player
				wait 1 seconds
				if arg 2 is set:
					wait 10 ticks
					show 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 "heart" particles at location of argument 1 for argument 1 offset by 1, 1, 1
					wait 1 ticks
					send "&a%arg 1% basariyla crash atildi." to player
					delete {_delay}
					stop
				else:
					send "&cJavaCrash geliyor." to argument 1
					wait 10 ticks
					show 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 "heart" particles at location of argument 1 for argument 1 offset by 1, 1, 1
					wait 1 ticks
					send "&a%arg 1% basariyla crash atildi." to player
					delete {_delay}
					stop
			else:
				send "&4Spam yapma!"


Ping Görme:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
command /ping []:
	executable by: player
	trigger:
		if arg 1 is not online:
			send "&cOyuncu cevrimici degil&8."
		if arg-1 is not set:
			set {_ping} to player's ping
			send "&8Pingin &6%{_ping}% &8ms."
		else if arg-1 is set:
			set {_ping} to arg-player's ping
			send "&e%arg 1%&8 pingi &6%{_ping}% &8ms."


Yetkili sohbeti:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
command /sc :
	executable by: player
	aliases: /staffchat
	permission: staffchat.use
	permission message: Unknown command. Type "/help" for help.
	trigger:
		loop all players:
			loop-player has permission "staffchat.use"
			send "&8[&5YETKILI&8] %player's display name%&8: &f%arg 1%" to loop-player


Çakmağın 4 kere kullanılabilmesi ve bir süre sonra sönmesi (Zamanında elimde olsa sana verirdim Efsanevi :D):

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
on ignition:
	if player's tool is flint and steel:
		repair tool by -18

on place:
  if player is holding a flint and steel:
    event-block is fire
    wait 6 seconds
    set event-block to air


Bir süre sonra atılan okun silinmesi:

Source code

1
2
3
4
on projectile hit:
  projectile is arrow
  wait 1 minute
  delete projectile
</player></player>

Elbette Hayır Demem Skriptlerin Yapımcılarını Biliyorsanız Etiketleyin Beyler Konuyu Baya Yararlı Hale Getirelim :D :D
Dipnot: Efsanevi Forumdan Yasaklandı :D
Bloğumu Takip Etmek İstemezmisin >>Hemen Tıkla
Skript Dersleri | #1 >> Hemen Tıkla
SoloTurk™ Kimdir? >> Hemen Tıkla

EnesAkkaya

Intermediate

 • "EnesAkkaya" is male

Posts: 1,583

Date of registration: Apr 16th 2016

 • Send private message

4

Sunday, October 9th 2016, 9:04am

Ek olarak ekleyeyim.
Kredi Skriptti, bir çok kişinin sorunu ve isteği olan bir skripttir.

https://board-tr.nitrado.net/index.php?p…&threadID=21251
YENİLER BİLMEZ! :)
5

Sunday, October 9th 2016, 9:34am

SimpleVIPPerks Skripti ||| Kaynak @_Buraksckn

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
command /vip []:
	permission: vip.ozellik
	permission message: &cBunu Kullanabilmek Icin Yeterli Izne Sahip Degilsin!
	trigger:
		if arg 1 is "hiz" or "hız":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply speed 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Hiz &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "güc" or "guc" or "güç" or "guç" or "kuvvet":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply strength 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Kuvvet &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "ziplama" or "zıplama":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply jump 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Ziplama &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "hizlikazma" or "hızlıkazma":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply haste 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Hizli Kazma &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "nefes" or "nefesalma":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply water breathing 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Nefes Alma &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "gorunmezlik" or "görunmezlik" or "görünmezlik":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply invisibility 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Gorunmezlik &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "ateskoruma" or "ateşkoruma" or "atesdirenci" or "ateşdirenci":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply fire resistance 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Ates Korumasi &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "gorus" or "görüş":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply night vision 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Gece Gorusu &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "yenilenme":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						apply regeneration 2 to player for 120 second
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &6Yenilenme &eGucunu Kullandin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
		if arg 1 is "kaldir":
			if player doesn't have permission "vip.ozellik":
				cancel event
			else:
				if {vip.yetki.%player%} is true:
					cancel event
					send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini Her 5 Dakikada Bir Kullanabilirsin!"
				if {vip.yetki.%player%} is not set:
					if player doesn't have permission "vip.ozellik":
						cancel event
						send " &cBasarisiz ! &bVIP &eOzelliklerini &bVIP&eler Kullanabilir!"
					else:
						wait 1 tick
						remove regeneration from player
						remove night vision from player
						remove fire resistance from player
						remove invisibility from player
						remove water breathing from player
						remove haste from player
						remove strength from player
						remove jump from player
						remove speed from player
						set {vip.yetki.%player%} to true
						send " &aBasarili ! &bVIP &eGucunu Kaldirdin."
						wait 5 minute
						delete {vip.yetki.%player%}
						send " &eTavsiye : &aArtik &bVIP &aGuclerini Kullanabilirsin."
			if arg 1 is "liste":
				if player doesn't have permission "vip.ozellik":
					cancel event
				else:
					send "/vip hiz &c- &bHizli Gitmenize Yarar"
					send "/vip guc &c- &bGucunuz Artar"
					send "/vip ziplama &c- &bYuksege Ziplamaniza Yarar"
					send "/vip hizlikazma &c- &bDaha Hizli Kazmaniza Yarar"
					send "/vip nefesalma &c- &bSuyun Altinda Nefes Almaniza Yarar"
					send "/vip gorunmezlik &c- &bGorunmez Olmaniza Yarar"
					send "/vip ateskoruma &c- &bAtesten Etkilenmessiniz"
					send "/vip gorus &c- &bGece Gorusu Verir" 
   send "/vip yenilenme &c- &bCaninizin Yenilenmesine Yarar"

Dipnot: @DjuitieTR Felan Yazan Kısımlar Gerçek Konularına Gider Sadece En Alttaki Emeği Geçenler Profillere Gider
+Bir Yetkili Emeği Geçenlere @_Buraksckn Yi EKleyebilirmi :D :D
Bloğumu Takip Etmek İstemezmisin >>Hemen Tıkla
Skript Dersleri | #1 >> Hemen Tıkla
SoloTurk™ Kimdir? >> Hemen Tıkla

Posts: 151

Date of registration: Jul 27th 2016

 • Send private message

6

Sunday, October 9th 2016, 12:52pm

Susturma Skripti @JareddcrazyGT Ye ait :)
Sen Bizi ALeme DeğiL, KaranLık Çöktümü GeceLeRe Sor..


7

Sunday, October 9th 2016, 12:55pm

Susturma Skripti @JareddcrazyGT Ye ait :)


Aldıgım Konunun linki var bak orda basit skript sadece o yazmıyor :/
Bloğumu Takip Etmek İstemezmisin >>Hemen Tıkla
Skript Dersleri | #1 >> Hemen Tıkla
SoloTurk™ Kimdir? >> Hemen Tıkla

Posts: 151

Date of registration: Jul 27th 2016

 • Send private message

8

Sunday, October 9th 2016, 5:56pm

Susturma Skripti @JareddcrazyGT Ye ait :)


Aldıgım Konunun linki var bak orda basit skript sadece o yazmıyor :/
tamamda bak yazmişssinki djuitetr ye ait oysaki jareddcrazyGT ye ait
Sen Bizi ALeme DeğiL, KaranLık Çöktümü GeceLeRe Sor..


9

Sunday, October 9th 2016, 6:19pm

Sen Deyince TEkrar Kontrol Ettim Konu Açan Benim Diye Aldıgım Konuyu Yazmısım Direk K.b :D :D
Düzeltemiyorum malesef Ama Söle Bildirelim


Susturma Skripti JareddcrazyGT Ye Aittir Aldıgım Konu Benim Diye Direk Kendimi Yazmısım Benim Hatam Herkesten Özür Dilerim
Bloğumu Takip Etmek İstemezmisin >>Hemen Tıkla
Skript Dersleri | #1 >> Hemen Tıkla
SoloTurk™ Kimdir? >> Hemen Tıkla

Posts: 151

Date of registration: Jul 27th 2016

 • Send private message

10

Monday, October 10th 2016, 7:34am

Sorun Yok Aga Sadece Bilinçlendirmek İstedim :)
Sen Bizi ALeme DeğiL, KaranLık Çöktümü GeceLeRe Sor..


logia

Beginner

 • "logia" is male

Posts: 193

Date of registration: Oct 8th 2016

Location: İstanbul

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

11

Wednesday, October 26th 2016, 4:20pm

Nedense o FNS ile ilgili skript "An internal" hatası vermişti...
Yine de çok yararlı bir konu üste taşıyalım...
Anlamıyorum bazen insanları, neden bu kadar kötü davrandıklarını.

BLOG SITEM


Similar threads

Used tags

djturky, djuitietr, soloturk

Rate this thread