Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Depth

Süper Moderatör

 • »Depth« ist männlich
 • »Depth« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 992

Registrierungsdatum: 1. August 2017

Wohnort: Istanbul

Beruf: Öğrenci

 • Nachricht senden

1

Freitag, 18. August 2017, 23:07

Market | Hakkını Vererek Al!

Herkese Iyi Forumlar , Bugun sizlerle ilk defa yapıp paylaşmak istedigim Dinar Market (Survival Market) Skriptini Paylaşacagım . Survival Sunucularına uygun olamasının sebebi ise Dinar alım yöntemlerinin survival sunucularına uygun olması ve dinar karşılıgı alınan ürünlerin survival sunucularına uyması . Şuan Dinar markette bulunan Ürünler az olsada, Ilerleyen zamanlarda Skript Ilgi görürse geliştirilmiş versyonlarını atacagım . Çok uzatmadan Komutları aşşağıda listeleyeyim ben.

Eklentinin Komutları;
 • /dinarver <isim> <miktar> Komutu ile Dinar.Admin Yetkisine sahip olan yetkililer oyunculara dinar yollayabileceklerdir.
Market Içeriği;
 • » 1 Saatlik Koruma (1 saat oyuncular size zarar veremeyecek)
 • » 1 Haftalık VIP (Başka Plugin kullanıyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz)
 • » Iron Set
Görsel;Skript Kodları;

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
variables:
  {dinar.%player%} = 0

command /dinarver [<player>] [<integer>]:
  permission: dinar.admin
  permission message: &cYetersiz Yetki
  trigger:
    add arg-2 to {dinar.%arg 1%}
    send "&e&lSunucuIsmi &8&l» &aBaşarıyla &e%arg-2% &aDinar , &e%arg-1% &aIsimli Oyuncuya Gönderildi !"
    send "&e&lSunucuIsmi &8&l» &aHesabına &e%arg-2% &aDinar eklendi" to arg-1
 
 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------Menüler---------------------------------------------------------------------------------------------#

command /smarket:
  trigger:
    wait 2 tick
    open chest with 1 rows named "&9&nSurvival Market" to player
    wait 2 tick
    format slot 3 of player with 1 of sunflower named "&aDinar Satın Al" with lore "&eOrman'dan Kazandığın Eşyaları || &eBurada Dinar Karşılığında Takas Edebilirsin" to close then run [execute player command "/ddonustur"]
    format slot 4 of player with 1 of emerald named "&aDinarların : &e%{dinar.%player%}%" with lore "&eBuradan Dinarlarını Görebilirsin" to close
    format slot 5 of player with 1 of chest named "&aSurvival Market" with lore "&eBurada Dinarlarını Istedigin gibi harcayabilirsin" to run [execute player command "/survivalmarket"]
    format slot 0 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 1 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 2 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 6 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 7 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 8 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""

  
command /ddonustur:
  trigger:
    wait 2 tick
    open chest with 1 rows named "&9&nDinar Al" to player
    wait 2 tick
    format slot 2 of player with 16 of steak named "&a16 Et &8» &e1 Dinar" with lore "" to close then run [execute player command "/et"]
    format slot 4 of player with 16 of raw fish named "&a16 Çiğ Balık &8» &e1 Dinar " with lore "" to close then run [execute player command "/balik"]
    format slot 6 of player with 16 of egg named "&a16 Yumurta &8» &e1 Dinar" with lore "" to run [execute player command "/yumurta"]
    format slot 8 of player with 32 of sugar cane named "&a32 Şeker Kamışı &8» &e1 Dinar" with lore "" to run [execute player command "/sekerkamisi"]
    format slot 0 of player with 64 of leather named "&a64 Deri &8» &e1 Dinar" with lore "" to run [execute player command "/deri"]
    format slot 1 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 3 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 5 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 7 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
  
  
command /survivalmarket:
  trigger:
    wait 2 tick
    open chest with 1 rows named "&9&nDinar Market" to player
    wait 2 tick
    format slot 2 of player with 1 of diamond chestplate named "&a1 Saatlik Koruma" with lore "&aÜcret : &e10 Dinar" to close then run [execute player command "/koruma"]
    format slot 4 of player with 1 of golden helmet named "&aDinarların : &e1 Haftalık VIP" with lore "&aÜcret : &e200 Dinar" to run [execute player command "/vip"]
    format slot 6 of player with 1 of iron leggings named "&aIron Set" with lore "&aÜcret : &e75 Dinar" to run [execute player command "/ironset"]
    format slot 0 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 1 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 3 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 5 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 7 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
    format slot 8 of player with 1 of black stained glass pane named "" with lore "" to run ""
  
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dönüştür----------------------------------------------------------------------------------------------#
  
command /et:
  trigger:
    if player has 16 steak:
      remove 16 steak from player
      add 1 to {dinar.%player%}
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &a16 Et &eKarşılığında &a1 Dinar &eHesabınıza Eklendi"
      execute player command "ddonustur"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Etiniz Yok"
    
    
command /balik:
  trigger:
    if player has 16 raw fish:
      remove 16 raw fish from player
      add 1 to {dinar.%player%}
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &a16 Çiğ Balık &eKarşılığında &a1 Dinar &eHesabınıza Eklendi"
      execute player command "ddonustur"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Çiğ Balığınız Yok"
    
command /yumurta:
  trigger:
    if player has 16 egg:
      remove 16 egg from player
      add 1 to {dinar.%player%}
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &a16 Yumurta &eKarşılığında &a1 Dinar &eHesabınıza Eklendi"
      execute player command "ddonustur"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Yumurtanız Yok"
    
command /sekerkamisi:
  trigger:
    if player has 32 sugar cane:
      remove 32 sugar cane from player
      add 1 to {dinar.%player%}
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &a32 Şeker Kamışı &eKarşılığında &a1 Dinar &eHesabınıza Eklendi"
      execute player command "ddonustur"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Şeker Kamışınız Yok"
    
    
command /deri:
  trigger:
    if player has 64 leather:
      remove 64 leather from player
      add 1 to {dinar.%player%}
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &a64 Deri &eKarşılığında &a1 Dinar &eHesabınıza Eklendi"
      execute player command "ddonustur"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Deriniz Yok"
    
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------Koruma----------------------------------------------------------------------------------------------#
    
command /koruma:
  trigger:
    if {dinar.%player%} is bigger than or equal to 100:
      remove 100 from {dinar.%player%}
      set {Kalkan.%player%} to true
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eBaşarıyla 1 Saatlik Koruma Satın Aldınız"
      wait 3 hour
      if {koruma.%player%} is true:
        set {koruma.%player%} to false
        send "&e&lSunucuIsmi &8&l» &a1 Saatlik Korumanız Bitti"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Dinarınız Yok"
      
on damage:
  if attacker is a player:
    if victim is a player:
      if {koruma.%attacker%} is true:
        cancel event
      if {koruma.%victim%} is true:
        cancel event
        send "&e&lSunucuIsmi &8&l» &aKoruma altında olan bir oyuncuya saldıramazsınız." to attacker
      
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIP----------------------------------------------------------------------------------------------#
                                                               #ZeroVIP Plugini Gerektirir
command /vip:
  trigger:
    if {dinar.%player%} is bigger than or equal to 200:
      execute console command "givevip %player% vip 7"
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eBaşarıyla 7 Günlük VIP Satın Aldınız !"
    else:
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Dinarınız Yok"
    
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------Iron Set----------------------------------------------------------------------------------------------#

command /ironset:
  trigger:
    if {dinar.%player%} is bigger than or equal to 75:
      give a iron helmet to player
      give a iron chestplate to player
      give a iron leggings to player
      give a iron boots to player
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eBaşarıyla Iron Set Satın Aldınız"
    else: 
      send "&a&lSunucuIsmi &8&l» &eYeterli Dinarınız Yok"


Thema bewerten