Sie sind nicht angemeldet.

KralMusa71

Anfänger

  • »KralMusa71« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 33

Registrierungsdatum: 18. November 2017

  • Nachricht senden

1

Freitag, 19. Januar 2018, 23:45

Arma 3 5.0 Polise,Sivile,Doktora Elbise Ekleme Ve Dosyaları Sikin Ekleme Düzenleme ???

Arma 3 5.0 Polise,Sivile,Doktora Elbise Ekleme Ve Dosyaları Skin Ekleme Düzenleme ? 2017/2018 Anlatım Olursa Sevinirim Eski Konu Olmasın Lütfen.
5.0 İndirme Linkleri Varsa ?? Ve Araç,Polis Araç Uçak Ayarlama Ekleme ???

Went.#

Anfänger

Beiträge: 17

Registrierungsdatum: 17. Januar 2018

  • Nachricht senden

2

Samstag, 20. Januar 2018, 14:44

fn_initCop.sqf dosyasına gir dostum polis için olanı :
[] spawn
{
private["_texture"];
while {true} do
{
waitUntil{uniform player == "U_Rangemaster"}; // Kıyafetin Kodu
_texture =
switch (__GETC__(life_coplevel)) do
{
case 1: {"textures\1sev.jpg"}; //Seviye 1 Kıyafeti
case 2: {"textures\2sev.jpg"}; //Seviye 2 Kıyafeti
case 3: {"textures\3sev.jpg"}; //Seviye 3 Kıyafeti
case 4: {"textures\4sev.jpg"}; //Seviye 4 Kıyafeti
case 5: {"textures\5sev.jpg"}; //Seviye 5 Kıyafeti
case 6: {"textures\6sev.jpg"}; //Seviye 6 Kıyafeti
case 7: {"textures\7sev.jpg"}; //Seviye 7 Kıyafeti
};

player setObjectTextureGlobal [0,_texture];
waitUntil{uniform player != "U_Rangemaster"}; // Kıyafetin Kodu
};
};

bu kodu yaz ve texturex dosyasına 1sev 2sev skinlerini at .


Doktor olan ise fn_initMedic.sqf dosyasına girip ,


[] spawn
{
private["_texture"];
while {true} do
{
waitUntil{uniform player == "U_I_CombatUniform_tshirt"}; // Kıyafet Kodu
_texture =
switch (__GETC__(life_mediclevel)) do
{
case 1: {"textures\XXX.jpg"}; // Seviye 1
case 2: {"textures\XXX.jpg"}; // Seviye 2
case 3: {"textures\XXX.jpg"}; // Seviye 3
case 4: {"textures\XXX.jpg"}; // Seviye 4
case 5: {"textures\XXX.jpg"}; // Seviye 5
};

player setObjectTextureGlobal [0,_texture];
waitUntil{uniform player != "U_I_CombatUniform_tshirt"}; // Kıyafet Kodu
};
};


kodunu yazıp xxx.jpg adli kyıafet skinimizi texturex klasörüne atıyoruz.
Scriptle İlgili Sorularınızı Steam'den sorabilirsiniz

KralMusa71

Anfänger

  • »KralMusa71« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 33

Registrierungsdatum: 18. November 2017

  • Nachricht senden

3

Samstag, 20. Januar 2018, 15:44

Girdim Böyle Çıktı Nereye Yazacağım Nasıl Ayarlayacağım ?


#include <macro.h>
/*
File: fn_initCop.sqf
Author: Bryan "Tonic" Boardwine

Description:
Cop Initialization file.
*/
private["_end"];
player addRating 9999999;
waitUntil {!(isNull (findDisplay 46))};
_end = false;
if(life_blacklisted) exitWith
{
["Blacklisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
sleep 30;
};

if(!(str(player) in ["cop_1","cop_2","cop_3","cop_4"])) then {
if((FETCH_CONST(life_coplevel) == 0) && (FETCH_CONST(life_adminlevel) == 0)) then {
["NotWhitelisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
sleep 35;
};
};


player setVariable["rank",(FETCH_CONST(life_coplevel)),true];
[] call life_fnc_spawnMenu;
waitUntil{!isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be open.
waitUntil{isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be done.

SidoMa

Anfänger

  • »SidoMa« ist männlich

Beiträge: 61

Registrierungsdatum: 22. April 2015

Beruf: Yazılımcı

  • Nachricht senden

4

Montag, 22. Januar 2018, 22:27

Merhabalar şu şekil de yapmanız gerekiyor.

Örnek:

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
#include "..\script_macros.hpp"
/*
	File: fn_initCop.sqf
	Author: Bryan "Tonic" Boardwine

	Description:
	Cop Initialization file.
*/
private "_end";
player addRating 9999999;
waitUntil {!(isNull (findDisplay 46))};
_end = false;

if(life_blacklisted) exitWith {
	["Blacklisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
	sleep 30;
};

if((FETCH_CONST(life_coplevel) == 0)) then {
		["NotWhitelisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
		sleep 35;
};

private["_getRank"];
_getRank = switch (FETCH_CONST(life_coplevel)) do {case 1: {1}; case 2: {2}; case 3: {3}; case 4: {4}; case 5: {5}; case 6: {6}; case 7: {7}; default {0};};
player setVariable["coplevel",(FETCH_CONST(life_coplevel)),true];

switch (FETCH_CONST(life_coplevel)) do 
{
	 case 1: {life_paycheck = life_paycheck + 4500;}; // Rank 1
	 case 2: {life_paycheck = life_paycheck + 5500;}; // Rank 2
	 case 3: {life_paycheck = life_paycheck + 6500;}; // Rank 3
	 case 4: {life_paycheck = life_paycheck + 8000;}; // Rank 4
	 case 5: {life_paycheck = life_paycheck + 10000;}; // Rank 5 
	 case 6: {life_paycheck = life_paycheck + 13000;}; // Rank 6
	 case 7: {life_paycheck = life_paycheck + 16000;}; // Rank 7
};

[] spawn life_fnc_hb; 
waitUntil{!isNull (findDisplay 999999)}; //Wait for the welcome to be open.
waitUntil{isNull (findDisplay 999999)}; //Wait for the welcome to be done.


player setVariable["rank",(FETCH_CONST(life_coplevel)),true];
[] call life_fnc_spawnMenu;
waitUntil{!isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be open.
waitUntil{isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be done.
[] execVM "altisturk_Config\sc\aturk.sqf";
[] spawn life_fnc_placeablesInit;

[] spawn
{
	while {true} do
	{
		waitUntil{uniform player == "U_B_CombatUniform_mcam_vest"};
		player setObjectTextureGlobal [0,"textures\Pol_1"];
		waitUntil{uniform player != "U_B_CombatUniform_mcam_vest"};
	};
};

[] spawn
{
	while {true} do
	{
		waitUntil{uniform player == "U_B_CTRG_1"};
		player setObjectTextureGlobal [0,"textures\Pol_2"];
		waitUntil{uniform player != "U_B_CTRG_1"};
	};
};

[] spawn
{
	while {true} do
	{
		waitUntil{uniform player == "U_B_CTRG_3"};
		player setObjectTextureGlobal [0,"textures\Pol_3"];
		waitUntil{uniform player != "U_B_CTRG_3"};
	};
};


Ama bir de şöyle daha basit bir yöntemi var... " [] spawn life_fnc_playerSkins; " Bu bölümü en alta ekleyerek daha basit ve uğraşmadan halledebilirsin


Zitat

#include "..\script_macros.hpp"
/*
File: fn_initCop.sqf
Author: Bryan "Tonic" Boardwine

Description:
Cop Initialization file.
*/
private "_end";
player addRating 9999999;
waitUntil {!(isNull (findDisplay 46))};
_end = false;

if (life_blacklisted) exitWith {
["Blacklisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
sleep 30;
};

if((FETCH_CONST(life_coplevel) == 0)) then {
["NotWhitelisted",false,true] call BIS_fnc_endMission;
sleep 35;
};

player setVariable ["rank",(FETCH_CONST(life_coplevel)),true];
[] call life_fnc_spawnMenu;
waitUntil{!isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be open.
waitUntil{isNull (findDisplay 38500)}; //Wait for the spawn selection to be done.
[] spawn life_fnc_playerSkins;

Thema bewerten