You are not logged in.

[YARDIM] Server Check

  • "FallenAngelCS" is male
  • "FallenAngelCS" started this thread

Posts: 97

Date of registration: Feb 10th 2014

Location: Ankara

  • Send private message

1

Sunday, March 8th 2015, 4:18pm

Server Check

Satır 19972: [14:06:31] [Server thread/WARN]: [Hizipler v1.6.9.4] Vault ekonomi plugin içine çengel gibi görünmüyor.
Satır 19703: [14:02:11] [Server thread/WARN]: duramazsın! Sistem saatini değiştirmek veya sunucu aşırı yüklü mü? Çalışan 2997ms arkasında, 59 kene(ler)atlama azsın! Sistem saatini değiştirmek veya sunucu aşırı yüklü mü? Çalışan 2637ms arkasında, 52
Satır 9172: [11:19:51] [Server thread/WARN]: Sphill çok hızlı ilerlediğini! 2.6951760484948295,17.062500000021046,-2.252658722454953 (2.6951760484948295, 17.062500000021046, 2.252658722454953)
Satır 8329: [11:05:03] [pool-3-thread-491/WARN]: [Kasa] Güncelleme: http://dev.bukkit.org/server-mods/vault
Satır 8328: [11:05:03] [pool-3-thread-491/WARN]: [Kasa] Kararlı Sürüm: 1.5.3 çıktı! Hala sürümünü çalıştırıyorsanız: 1.4.1
Satır 8175: [11:01:21] [Server thread/WARN]: [PlotMe] Missing caption: WorldRemoved
Satır 7845: [10:53:22] [Server thread/WARN]: [Hizipler v1.6.9.4] Vault ekonomi plugin içine çengel gibi görünmüyor.
Satır 307: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: java. lang.İplik.Çalıştır(Bilinmeyen Kaynak)
Satır 306: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: com. gmail.filoghost.chestcommands.Güncelleyici$UpdateRunnable.Çalıştır(Güncelleyici.:623 java)
Satır 305: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: com. gmail.filoghost.chestcommands.Güncelleyici.erişim$1(Güncelleme.:573 java)
Satır 304: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: com. gmail.filoghost.chestcommands.Güncelleyici.okuma(Güncelleyici.:585 java)
Satır 303: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: güneş. net.www.protokol.https.HttpsURLConnectionİmpl.getİnputStream(Bilinmeyen Kaynak)
Satır 302: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: güneş. net.www.protokol.http.HttpURLConnection.getİnputStream(Bilinmeyen Kaynak)
Satır 301: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: java.ıo.Ioexception: Sunucu döndürülen bir HTTP yanıt kodu: URL için 504: https://api.curseforge.com/servermods/files?projectIds=56919
Satır 300: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: [ChestCommands] Eğer son değiştirilmiş yapılandırma ve bu ilk defa görüyorsun bu mesaj, site olabilir karşılaşan geçici kesinti.
Satır 299: [05:05:33] [İplik-12/WARN]: [ChestCommands] Güncelleyici güncelleme için dev.bukkit.org bağlantı kurulamadı.
Satır 298: [05:05:03] [pool-3-thread-11/WARN]: [Kasa] Güncelleme: http://dev.bukkit.org/server-mods/vault
Satır 297: [05:05:03] [pool-3-thread-11/WARN]: [Kasa] Kararlı Sürüm: 1.5.3 çıktı! Hala sürümünü çalıştırıyorsanız: 1.4.1
Satır 295: [05:05:03] [Server thread/WARN]: duramazsın! Sistem saatini değiştirmek veya sunucu aşırı yüklü mü? Çalışan 6280ms arkasında, 125 kene(ler)atlama
Satır 281: [05:04:57] [Server thread/HATA]: [Skript] eklenti yükleme sırasında Hata kancaları
Satır 246: [05:04:41] [Server thread/WARN]: [ChestShop] ChestShop kullanılabilir yeni bir sürümü Var, ancak Minecraft 1.7.8 ile sadece uyumlu ve daha yüksek!
Satır 245: [05:04:41] [Server thread/WARN]: [ChestShop] ChestShop kullanılabilir yeni bir sürümü Var, ancak Minecraft 1.7.8 ile sadece uyumlu ve daha yüksek!
Satır 244: [05:04:41] [Server thread/WARN]: [ChestShop] ChestShop kullanılabilir yeni bir sürümü Var, ancak Minecraft 1.7.8 ile sadece uyumlu ve daha yüksek!
Satır 148: [05:04:31] [Server thread/WARN]: [WorldGuard] değer Bulundu seçeneği '-perma görmezden='blacklist.txt
Satır 143: [05:04:31] [Server thread/WARN]: 15 Daha fazla ...
Satır 142: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.yapılandırma.dosya.YamlConfiguration.(YamlConfiguration.loadFromString:53 java)
Satır 141: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.Yaml.yük(Yaml.:399 java)
Satır 140: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader(Yaml.:480 java)
Satır 139: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.kurucu.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.:121 java)
Satır 138: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.getSingleNode(Besteci.:106 java)
Satır 137: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.composeDocument(Besteci.:123 java)
Satır 136: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.composeNode(Besteci.:160 java)
Satır 135: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.composeMappingNode(Besteci.:237 java)
Satır 134: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.composeNode(Besteci.:158 java)
Satır 133: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.besteci.Besteci.composeSequenceNode(Besteci.:203 java)
Satır 132: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.ayrıştırıcı.Parserİmpl.checkEvent(Parserİmpl.:146 java)
Satır 131: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.ayrıştırıcı.Parserİmpl.peekEvent(Parserİmpl.:161 java)
Satır 130: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.ayrıştırıcı.Parserİmpl$ParseİndentlessSequenceEntry.(Parserİmpl üretmek.:537 java)
Satır 129: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.checkToken(Scannerİmpl.:179 java)
Satır 128: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.fetchMoreTokens(Scannerİmpl.:324 java)
Satır 127: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.fetchLiteral(Scannerİmpl.:799 java)
Satır 126: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.fetchBlockScalar(Scannerİmpl.:814 java)
Satır 125: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.scanBlockScalar(Scannerİmpl.:1243 java)
Satır 124: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. yaml.snakeyaml.tarayıcı.Scannerİmpl.scanBlockScalarİndicators(Scannerİmpl.:1356 java)
Blok bir skaler tarama sırasında Satır 115: [05:04:31] [Server thread/WARN]: Neden:
Satır 114: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.(: 617.) çalıştırmak
Satır 113: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.Çalıştır(MinecraftServer.:424 java)
Satır 112: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.:175 java)
Satır 111: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.(MinecraftServer.:275 java)
Satır 110: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.g(MinecraftServer.:319 java)
Satır 109: [05:04:31] [Server thread/WARN]: net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.m(MinecraftServer.:342 java)
Satır 108: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.:375 java)
Satır 107: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.:439 java)
Satır 106: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.eklenti.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.:389 java)
Satır 105: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.eklenti.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.:350 java)
Satır 104: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.eklenti.java.JavaPlugin.(JavaPlugin.setEnabled:250 java)
Satır 103: [05:04:31] [Server thread/WARN]: Bay. wruczek.supercensor.Ana.(Ana.onEnable:97 java)
Satır 102: [05:04:31] [Server thread/WARN]: Bay. wruczek.supercensor.Configi.loadYamls(Configi.:83 java)
Satır 101: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.yapılandırma.dosya.FileConfiguration.yük(FileConfiguration.:114 java)
Satır 100: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.yapılandırma.dosya.FileConfiguration.yük(FileConfiguration.:149 java)
Satır 99: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org. bukkit.yapılandırma.dosya.YamlConfiguration.(YamlConfiguration.loadFromString:55 java)
Satır 90: [05:04:31] [Server thread/WARN]: org.bukkit.yapılandırma.İnvalidConfigurationException: blok skaler tararken
Satır 60: [05:04:27] [Server thread/WARN]: bunu değiştirmek İçin, set "online-mode" için "gerçek" sunucu.proje dosyası.
Satır 59: [05:04:27] [Server thread/WARN]: Süre bu oyunu mümkün olduğunca boşluksuz internet erişimi, aynı zamanda yeteneği Açılır için korsanlara bağlanmak ile herhangi bir kullanıcı adı seçmek.
Satır 58: [05:04:27] [Server thread/WARN]: sunucu kullanıcı kimlik doğrulaması için hiç bir çaba olacaktır. Dikkat edin.
Satır 57: [05:04:27] [Server thread/WARN]: ÇEVRİMDIŞI/**** SERVER ÇALIŞIYOR GÜVENSİZ MODU!
Satır 53: [05:04:26] [İplik-8/WARN]: en son obje bilgileri alınamadı: FileNotFoundException
Satır 6: [05:04:26] [İplik-8/WARN]: bu CraftBukkit sürümü hakkında bilgi alamadım; belki de bir özel kişi çalıştırıyorsunuz?: FileNotFoundException


Server Checkimi Paylaştım Yardım Hepsine Yardım Ederseniz Sevinirim

Lovegame

Emekli

  • "Lovegame" is male

Posts: 3,609

Date of registration: Oct 25th 2013

  • Send private message

2

Sunday, March 8th 2015, 4:24pm

ChestCommands'ı güncelleyin.
Panelin solundan tüm dünyalara chunkfix atın.

Diğer uyarılar/hatalar önemli şeyler değil.

  • "FallenAngelCS" is male
  • "FallenAngelCS" started this thread

Posts: 97

Date of registration: Feb 10th 2014

Location: Ankara

  • Send private message

3

Sunday, March 8th 2015, 4:36pm

Serverim 14 GB Arada Lag Giriyor Chatte Geç Cıkıyor Bunlar Onemlı Deilse Ya Ney

Rate this thread