Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Harbi

Fortgeschrittener

  • »Harbi« ist männlich
  • »Harbi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 565

Registrierungsdatum: 21. Januar 2015

Wohnort: Mersin

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

1

Dienstag, 12. Mai 2015, 18:06

CS 1.6 AmxModx Komutları Kullanımı

AMXMODX

amx_cvar sv_restart 1 <--- res atar
amx_map <--- mapı açar
amx_vote <--- rasgele oylama
amx_votemap <--- map oylama

Yönetici Komutları :

Komut
-----------------------------------------------------Yazılım Yetki----- Görevi
amx_kick <name or #userid> [Sebep]
------------- ADMIN_KICK <--- Oyuncu atma
amx_ban <name or #userid> <time> [Sebep]
----- ADMIN_BAN <--- Oyuncuyu yasaklama
amx_addban <ip> <dakika> [Sebep]
---------------- ADMIN_BAN <--- Oyuncuyu sunucunun yasaklı listesine ekleme
amx_unban <ip>
--------------------------------------- ADMIN_BAN <--- Oyuncunun üzerindeki yasaği kaldirma
amx_slay <ismi>
----------------------------------------ADMIN_SLAY <--- Oyuncuyu öldürme
amx_slap <isim> [Şiddet]
-----------------------------ADMIN_SLAY <--- Oyuncu tokatlama
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3]
--------------ADMIN_KICK <--- Belirtilen taglardan biri olmayan oyuncuları atma
amx_pause
----------------------------------------------ADMIN_CVAR <--- Oyunu duraklatma ve devam ettirme
amx_who <isim>
---------------------------------------ADMIN_ADMIN <--- Oyuncu hakkında bilgi alma
amx_cvar <cvar>
---------------------------------------ADMIN_CVAR <--- Cvar dosyalarını değiştirme veya görüntüleme
amx_map <haritaismi>
--------------------------------ADMIN_MAP <--- Harita değiştirme
amx_cfg <dosyaismi>
----------------------------------ADMIN_CFG <--- Server tabanlı ayar dosyası çalıştırma
amx_rcon <rcon komut ismi>
------------------------ADMIN_RCON <--- Server konsolunda komut çaliştirma
amx_plugins
---------------------------------------------ADMIN_ADMIN <--- Eklentileri listeleme
amx_modules
--------------------------------------------ADMIN_ADMIN <--- Modülleri listeleme

Amx Super Komutları :

amx_glow - Kullanımı <NICK yada @team/@all> <RENK>
----1 el boyunca glow Kalir.
amx_glow2 - Kullanimi <NICK yada @team/@all> <RENK>
---Sürekli glow Kalır
amx_glowcolors --- (Kullanabileceğiz Renkleri Gösterir)
amx_givemoney - Kullanimi <NICK> <MIKTAR>
----------------Seçilen Kişiye istenilen miktarda Para verir.
amx_takemoney - Kullanimi <NICK> <Miktar> --
---------------Seçilen Kişiden istenilen miktarda Parayi Alir.
amx_godmode - Kullanimi <NICK> [0|1|2] - 0 Kapali , 1 Sadece 1 Round açık, 2 Sürekli Açık . -- Ölümsüzlük.
amx_noclip - Kullanimi <NICK> [0|1|2] - 0 Kapali , 1 Sadece 1 Round açık, 2 Sürekli Açık. -- Hayalet
amx_weapon - Kullanimi <NICK veya @team> <weapon #> ---oyuncuya silah verir. Örn: amx_weapon oyuncu ak47
amx_revive - Kullanimi <NICK yada @team>
------------------ Oyuncu veya takım yeniden doğar (ölenler)
amx_slay2 - Kullanimi <nick yada @team> [1-Lightning|2-Blood|3-Explode]
amx_rocket - Kullanimi <nick yada @team> ---
---------------oyuncuyu havaya uçurur ve öldürür
amx_fire - Kullanimi <nick, #userid or authid> --
------------oyuncuyu yakar
amx_uberslap - Kullanimi <nick, #userid or authid> -
-------oyuncuyu sürekli slaplar otomatik olarak
amx_heal - Kullanimi <nick yada @team> <HP to give> ----
oyuncuya hp verir
amx_armor - Kullanimi <nick yada @team> <armor to give> ----
-oyuncuya armor verir
amx_drug - Kullanimi <nick> (Drugs the player for a minute or so)
--oyuncuya eroin verir
amx_badaim - Kullanimi <player> <On/off or length of time: 1|0|time> <Save?: 1|0> ---oyuncunun aim'ini bozar
amx_flash - Kullanimi <nick yada @team>
------------------------------Kullanıcıyı flashlar
amx_lock - Kullanimi <CT/T/Auto/Spec>
-----------------takimi kilitler
amx_unlock - Kullanimi <CT/T/Auto/Spec>
--------------seçilen takımın kilidini kaldırır
amx_transfer - Kullanimi <name> <CT/T/Spec> ---
------oyuncunun takımını değiştirme
amx_swap - Kullanimi <name 1> <name 2> ---
-----------oyuncularin yerlerini değiştirme
amx_teamswap ---
---------------------------------------------takimlari değiştirir
amx_unammo - Kullanimi <nick, #userid or @team> [0|1] - 0=OFF 1=ON ---oyuncunun mermisini alir
amx_quit - Kullanimi <nick yada @team> ---
--------------oyuncuyu cs den atar
amx_bury - Kullanimi <nick yada @team> ----
-------------oyuncuyu yere gömer
amx_unbury - Kullanimi <nick yada @team> ----
----------oyuncuyu yerden çıkartma
amx_disarm - Kullanimi <nick yada @team> ----
----------oyuncunun silahlarını alır

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »IbrahimKoc« (13. Mai 2015, 01:27)


Harbi

Fortgeschrittener

  • »Harbi« ist männlich
  • »Harbi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 565

Registrierungsdatum: 21. Januar 2015

Wohnort: Mersin

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

2

Dienstag, 12. Mai 2015, 18:07

Devamı

Sohbet Komutları :

Komut -------------------------------------------Yazılım Yetki------------------------ Görevi
amx_say <message>---------------------------ADMIN_CHAT------------ Normal konuşma yerinden tüm oyunculara mesaj yazmak
amx_chat <message>--------------------------ADMIN_CHAT -----------Normal konuşma yerinden tüm yöneticilere mesaj yazma
amx_psay <name or #userid> <message>--ADMIN_CHAT -----------Oyuncuya özel mesaj yazmak
amx_tsay <color> <message> ---------------ADMIN_CHAT ------------Sol tarafa renkli mesaj yazmak
amx_csay <color> <message>----------------ADMIN_CHAT -----------Ortaya renkli mesaj yazmak

Oylama Komutları :

Komut--------------------------------------------------------- Yazılım Yetki----------------------Görevi
amx_votemap <map> [map] [map] [map]--------------- ADMIN_VOTE --------------------Harita(lar) oylama
amx_votekick <name or #userid>------------------------ ADMIN_VOTE --------------------Oyuncuyu atmak için oylama
amx_voteban <name or #userid>--------------------------ADMIN_VOTE --------------------Oyuncuyu yasaklamak için oylama
amx_vote <question> <answer1> <answer2>----------- ADMIN_VOTE -------------------Tanımlanan soru ve seçenekler ile özel oylama
amx_cancelvote---------------------------------------------- ADMIN_VOTE -------------------Son aktif oylama işlemini iptal etme


İstatik Komutlari :

Komut------------------------- Yazılım Yetki------------------------ Görevi
say /hp------------------------ Bütün Oyuncular---------- Katilin hakkinda bilgi görüntüleme
say /statsme----------------- Bütün Oyuncular --------- İstatistiklerini görüntüleme
say /stats--------------------- Bütün Oyuncular --------- Diğer oyuncularin istatistiklerini görüntüleme
say /top15-------------------- Bütün Oyuncular ----------En iyi 15 oyuncuyu görüntüleme
say /rank --------------------- Bütün Oyuncular---------- Sunucudaki istatistiki yerinizi görüntüleme


Harbi

Fortgeschrittener

  • »Harbi« ist männlich
  • »Harbi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 565

Registrierungsdatum: 21. Januar 2015

Wohnort: Mersin

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

3

Dienstag, 12. Mai 2015, 18:07

Devamı

Konuşma Komutları:
Komut------------------------ Yazılım Yetki------------ Yetki Görevi
say nextmap ------------------Bütün Oyuncular----- Sıradaki haritayı görüntüleme
say timeleft -------------------Bütün Oyuncular----- Harita bitimine kalan süreyi görüntüleme
say thetime -------------------Bütün Oyuncular----- O anki saati öğrenme

Menü Komutları :

Komut ----------------------Yazılım Yetki------------ Görevi
amxmodmenu------------ ADMIN_MENU <---Ana Amx Mod X menüsünü açar
amx_cvarmenu----------- ADMIN_CVAR <---Cvar menüsünü açar
amx_mapmenu -----------ADMIN_MAP <---Harita değiştirme menüsünü açar
amx_votemapmenu ------ADMIN_MAP <---Harita oylama menüsünü açar
amx_kickmenu -----------ADMIN_KICK <---Oyuncu atma menüsünü açar
amx_banmenu ------------ADMIN_BAN <---Oyuncu yasaklama menüsünü açar
amx_slapmenu -----------ADMIN_SLAY <---Oyuncu öldürme/tokatlama menüsünü açar
amx_teammenu ----------ADMIN_LEVEL_A <---Takım değiştirme menüsünü açar
amx_clcmdmenu ---------ADMIN_LEVEL_A <---Komut menüsünü açar
amx_restmenu ------------ADMIN_CFG <---Silah yasaklama menüsünü açar
amx_teleportmenu -------ADMIN_CFG <---Işinlama menüsünü açar
amx_pausecfgmenu ------ADMIN_CFG <---Eklenti duraklatma/çalıştırma menüsünü açar
amx_statscfgmenu --------ADMIN_CFG <--- İstatistik ayarları menüsünü açar

Thema bewerten