Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

 • »AhmetHakan« ist männlich
 • »AhmetHakan« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 520

Registrierungsdatum: 22. Juni 2015

Wohnort: Bursa

Beruf: Öğrenci

 • Nachricht senden

1

Donnerstag, 14. Januar 2016, 01:23

Hesabınız çalınsa bile sunucunuza zarar veremesinler.

Olurda sizin hesabınızı veya bir Admininizin hesabını ele geçirirlerse sunucunuza zarar verebilirler. İşte bunu önlemek amacıyla bu Skripti sizlerle paylaşıyorum.

Özellikleri:
# Hesaba giriş yapılsa bile güvenlik kodu girilmediği sürece herhangi bir komut girilmez, bir block kırılmaz, bir block koyulmaz ve yere birşey atılamaz.
# Güvenlik Kodunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
# Bütün OP olan kişilerde etkilidir.

Komut:
# "/gkod <güvenlikkodu>" şeklinde kodumuzu girdikten sonra bütün kısıtlamalar kalkıyor.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
options:
 guvenlikkodu: NitradoTR #Güvenlik kodunu buradan değiştirin.
 prefix: &a[&6NitradoTR-Güvenlik&a]

on join:
 if player has permission "sk.guvenlik":
 set {komutengel::%player%} to 1
 wait 2 second
 loop 10 times:
  send "&4Güvenlik kodunu girmelisin. Yoksa hiçbir komut çalışmaz."
 apply Slowness 999 to the player for 30 seconds
 wait 28 second
 if {komutengel::%player%} is set:
  kick the player because "&4Güvenlik kodunu girmelisin."

on command:
 if player has permission "sk.guvenlik":
 if {komutengel::%player%} is set:
  if command is not "gkod" or "gkod " or "l" or "l " or "giris" or "giris " or "login" or "login " or "gir" or "gir ":
  cancel event
  send "{@prefix} &4Komut kullanabilmek için güvenlik kodunu girmelisin !"

on quit:
 if player has permission "sk.guvenlik":
 delete {komutengel::%player%}

command /gkod [<text>]:
 permission: sk.guvenlik
 trigger:
 if arg is set:
  if {komutengel::%player%} is set:
  if arg is "{@guvenlikkodu}":
   delete {komutengel::%player%}
   send "{@prefix} &aKod doğru !"
   send "{@prefix} &aKomutlar açıldı."
  else:
   send "{@prefix} &4Güvenlik kodunu yanlış girdin."
  else:
  send "{@prefix} &bDaha önce zaten güvenlik kodunu girmişsin."   
  if arg is not set:
  send "{@prefix} &4Lütfen güvenlik kodunu girin."

on break:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Bir yeri kırmak için güvenlik kodunu girmelisin."
on place:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Block koymak için güvenlik kodunu girmelisin."
on drop:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Birşey atmak için güvenlik kodunu girmelisin."
on rightclick:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Güvenli kodunu girmelisin."
on chat:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Güvenli kodunu girmelisin."
on flight toggle:
 if {komutengel::%player%} is set:
 cancel event
 send "{@prefix} &4Güvenli kodunu girmelisin."

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AhmetHakan« (8. Juli 2016, 00:55)


Thema bewerten