You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

ToprakH

Trainee

 • "ToprakH" is male
 • "ToprakH" started this thread

Posts: 401

Date of registration: Jan 15th 2015

Location: İzmir

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

1

Saturday, March 12th 2016, 3:46am

Arabalara Kapı Animasyonu by ToprakH.

Merhaba Nitrado'cular! Bugün sizlere Hunter,İfrit,Strider vb. araçların kilidi açtığınızda kapı animasyonunu nasıl oluşturulacağını anlattım gitti!
#1 core > functions > fn_keyHandler.sqf dosyasını buluyoruz
#2 Ctrl + F kombinasyonu ile case 22 yi bulun.Kodları aşağıda verilen kodlar ile değiştireceksiniz.

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
 case 22:  {
    if(!_alt && !_ctrlKey) then {
      if(vehicle player == player) then {
        _veh = cursorTarget;
      } else {
        _veh = vehicle player;
      };
      
      if(_veh isKindOf "House_F" && playerSide == civilian) then {
        if(_veh in life_vehicles && player distance _veh < 8) then {
          _door = [_veh] call life_fnc_nearestDoor;
          if(_door == 0) exitWith {hint "kapıya yakın değilsiniz."};
          _locked = _veh getVariable [format["bis_disabled_Door_%1",_door],0];
          if(_locked == 0) then {
            _veh setVariable[format["bis_disabled_Door_%1",_door],1,true];
            _veh animate [format["door_%1_rot",_door],0];
            systemChat "kapıyı kilitlediniz.";
          } else {
            _veh setVariable[format["bis_disabled_Door_%1",_door],0,true];
            _veh animate [format["door_%1_rot",_door],1];
            systemChat "kapıyı açtınız.";
          };
        };
      } else {
        _locked = locked _veh;
      
      if(_veh in life_vehicles && player distance _veh < 8) then
      {
        if(_locked == 2) then
        {
          if(local _veh) then
          {
            _veh lock 0;
            _veh animateDoor ["door_back_R",1];
            _veh animateDoor ["door_back_L",1];
              _veh animateDoor ['door_R',1]; 
              _veh animateDoor ['door_L',1];
              _veh animateDoor ['Door_rear',1];
              _veh animateDoor ['Door_LM',1];
              _veh animateDoor ['Door_RM',1];
              _veh animateDoor ['Door_LF',1];
              _veh animateDoor ['Door_RF',1];
              _veh animateDoor ['Door_LB',1];
              _veh animateDoor ['Door_RB',1];
          }
            else
          {
            [[_veh,0], "life_fnc_lockVehicle",_veh,false] spawn life_fnc_MP;
            _veh animateDoor ["door_back_R",1];
            _veh animateDoor ["door_back_L",1];
              _veh animateDoor ['door_R',1]; 
              _veh animateDoor ['door_L',1];
              _veh animateDoor ['Door_rear',1];
              _veh animateDoor ['Door_LM',1];
              _veh animateDoor ['Door_RM',1];
              _veh animateDoor ['Door_LF',1];
              _veh animateDoor ['Door_RF',1];
              _veh animateDoor ['Door_LB',1];
              _veh animateDoor ['Door_RB',1];
          };
          
          hint composeText ["Aracınızı açtınız." ];
          player say3D "unlock";
          
        }
          else
        {
          if(local _veh) then
          {
            _veh lock 2;
            _veh animateDoor ["door_back_R",0];
            _veh animateDoor ["door_back_L",0];
              _veh animateDoor ['door_R',0]; 
              _veh animateDoor ['door_L',0];
              _veh animateDoor ['Door_rear',0];
              _veh animateDoor ['Door_LM',0];
              _veh animateDoor ['Door_RM',0];
              _veh animateDoor ['Door_LF',0];
              _veh animateDoor ['Door_RF',0];
              _veh animateDoor ['Door_LB',0];
              _veh animateDoor ['Door_RB',0];
          }
            else
          {
            [[_veh,2], "life_fnc_lockVehicle",_veh,false] spawn life_fnc_MP;
            _veh animateDoor ["door_back_R",0];
            _veh animateDoor ["door_back_L",0];
              _veh animateDoor ['door_R',0]; 
              _veh animateDoor ['door_L',0];
              _veh animateDoor ['Door_rear',0];
              _veh animateDoor ['Door_LM',0];
              _veh animateDoor ['Door_RM',0];
              _veh animateDoor ['Door_LF',0];
              _veh animateDoor ['Door_RF',0];
              _veh animateDoor ['Door_LB',0];
              _veh animateDoor ['Door_RB',0];
          };
          
          hint composeText ["Aracınızı kilitlediniz." ];
          
          player say3D "car_lock";
        
          };
        };
      };
    };
  };


Kolay gelsin Nitrado'cular!
-Karşıyaka-Rate this thread