You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

ToprakH

Trainee

  • "ToprakH" is male
  • "ToprakH" started this thread

Posts: 401

Date of registration: Jan 15th 2015

Location: İzmir

Occupation: Öğrenci

  • Send private message

1

Saturday, March 12th 2016, 4:01am

Polis Yardım İsteme Script by ToprakH.

#1 fn_destek.sqf adında dosya oluşturuyoruz.( Dizin: Altis_Life.Altis'in içine Nitrado adında dosya açınız. )


İçine;Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Creater: ToprakH.
Konu: Polis Destek Scripti
*/
private ["_backupmsg"];
_msgBck = format["%1 , %2 Bolgesinde Yardım Cagrısında Bulundu", name player, getPos player];

[[0,localize "STR_Item_destek",true,[profileName]],"life_fnc_broadcast",west,false] call life_fnc_MP;
[[ObjNull,_msgBck,player,1],"TON_fnc_handleMessages",false] spawn life_fnc_MP;

destekmsg = createMarker [("_backupmsg" + name player), getPos player];
_destekmsg setmarkertype "mil_warning";
_destekmsg setmarkercolor "colorRed";
_destekmsg setmarkertext format ["%1 Adli Polis Yardım Istiyor",name player];
sleep 60;
deletemarker _backupmsg;
hint "Destek Geliyor..Dayan.";

yazıyoruz.Ardından stringtable.xml'e


Source code

1
2
3
<Key ID="STR_Item_destek">
			<Original>%1 polisi destek istiyor.</Original>
		</Key>Functions.h dosyasını açıp

Source code

1
2
3
4
5
6
7
	{
		file = "nitrado\polis";
class destek {};//eklencek kısım burası
class elradar {};
class objeler {};
class boltaction {};
	};


fn_setupActions.sqf dosyasını açıpSource code

1
2
3
4
5
case west: //buranın altına
	{
		//Destek Çağır
		life_actions pushBack (player addAction["<t color='#ee1b1b'>Destek Cagir</t>",life_fnc_destek,"",0,FALSE,FALSE,""]);
	};


yazıyoruz.Son olarak fn_initSurvival.sqf dosyasını açıp içine;Source code

1
2
3
4
5
6
7
_copmarkers = ["_destekmsg"];

if (playerSide == civilian) then {

{ deleteMarkerLocal _x; } forEach _copmarkers;

};Kodlarını ekledikten sonra scriptiniz kullanıma hazır.


-Karşıyaka-Rate this thread