Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »AlpYuksel« ist männlich
  • »AlpYuksel« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 974

Registrierungsdatum: 11. August 2015

Wohnort: İzmir

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

1

Freitag, 29. April 2016, 23:32

Unturned Admin Komutları Ve Açıklamaları

Konu yararlı mı ?

Insgesamt 140 Stimmen

62%

Evet, yararlı. (87)

38%

Hayır, yararsız. (53)

Unturned Admin Komutları Ve Açıklamaları*

*Bu komutlar Rocket ve Unturned ile gelenlerdir. Pluginlerin komutunu içermemektedir.

Unturned :

admin : Tam yetki verme komutudur, bütün pluginlerin bütün her şeyin en yüksek yetkisine sahiptir.
admins : Sunucudaki çevrimiçi yetkilileri gösterir.
ban : Hedefi sunucudan yasaklar.
bans : Banlı oyuncuları gösterir.
bind : Özel IP bağlamayı sağlar(?)
chatrate : Kaç saniyede bir mesaj yazılacağını belirler.
cycle : Günün uzunluğunu belirler.
day : Zamanı gündüz vakitlerine getirir.
debug : Sunucu hakkında bilgilendirmeleri gösterir.
experience : Hedefe tecrübe puanı verir.
give : Hedefe nesne verir.
help : Komutlar hakkında bilgi verir.
kick : Hedefi sunucudan çıkarır.
loadout : Oyuncunun başlayacağı nesneleri düzenler.
map : Sunucunun haritasını değiştirir.
mode : Sunucunun zorluğunu belirler.
name : Sunucunun adını belirler
night : Zamanı gece vakitlerine getirir.
password : Sunucuya şifre koymanızı sağlar.
permit : Oyuncuyu "Whitelist"e ekler.
permits : "Whitelist"i gösterir.
perpective : Sunucunun kamera açısını düzenler.
players : Sunucudaki oyuncuları gösterir.
PvE : Oyuncular arası hasarı kapatır.
PvP : Oyuncular arası hasarı açar.
save : Sunucuyu kaydeder. Bunu kullanmanıza gerek yok, Nitrado bu hizmeti sizin için sağlıyor.
say : Sunucuya "Server" adı altında mesaj gönderir.
slay : Hedefi öldürür ve kalıcı olarak yasaklar.
teleport : Hedefi; hedefe, bölgeye ışınlar.
time : Saati ayarlar.
timeout : En yüksek pingi belirler, pinge ulaşan ya da geçenleri zaman aşımına uğratır.
unadmin : Tam yetkiyi geri alma komutudur.
unban : Yasak kaldırma komutudur.
unpermit : "Whitelist"ten oyuncu çıkartır.
vehicle : Araç çıkarma komutudur.
welcome : Sunucu hoşgeldiniz mesajını düzenler.

**Bazı komutlar çalışmıyor olabilir.

Rocket :

exec : Konsolda komut kullanmayı sağlar.
admin : Kullanıcıyı yetkili listesine ekler.
unadmin : Kullanıcıyı yetkili listesinden çıkartır.
god : Ölümsüzlük açama, kapatma komutudur.
vanish : Görülmezliği devreye sokar, devre dışı bırakır.
heal : Hedefi iyileştirir.
i : Kendinize nesne vermeyi sağlar.
item : Kendinize nesne vermeyi sağlar.
tp : Sizi hedef oyuncuya ışınlar.
tphere : Hedefi yanınıza ışınlar.
broadcast : Sunucu adına mesaj yazmanızı sağlar.
exit : Sunucudan çıkmanızı sağlar
help : Bilgilendirme yardımı yapar.
compass : Hangi yönde olduğunuzu söyler.
effect : Unturned efektini yaratmanızı sağlar
home : Son koyulan yatağa ışınlar.
p : Hedefin Rocket içinde yetkisini gösterir.
permission : Hedefin yetkisini düzenler
rocket <plugins | reload>|<reload|unload|load><plugin> : Rocket'i yenileme ya da pluginleri yönetme
investigate : Hedefin SteamID-64'ünü yazar.