Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

beeboy07

Anfänger

 • »beeboy07« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3

Registrierungsdatum: 15. Juni 2016

 • Nachricht senden

1

Mittwoch, 15. Juni 2016, 20:27

[Skript] Bana bir şans kutusu yapabilecek varmı? İçeride daha ayrıntılı...

Selam, ben bir şans kutusu istiyorum şimdi içinde olacakları söyleyecem yardımcı olanlara teşekkür ederim.
Şans kutusu bir sandık olacak item olarak ve adı: "&e&lŞansKutusu" olacak içinden


"&8&lGrey&e&lCoin" adında kağıt 3 Adet ( %25 şansla)
"&8&lGrey&e&lCoin" adında kağıt 5 Adet (%20 şansla)
"&8&lGrey&e&lCoin" adında kağıt 10 Adet" (%15 şansla)
"&8&lGrey&e&lCoin" adında kağıt 20 Adet" (%5 şansla)
Bir adet efficiency 7 elmas kazma (%15 şansla)
bir adet p7 set (%10 şansla)
1 adet adı "&a&lÖzel&8&lG&e&lC" kağıt (%10 şansla)


Şimdi bu kadar eşyayı söledim ama şölede yapabilirsiniz bu kadar eşya için skript dosyasında yer pırakın ben koyarım
neyse yapanlara teşekkür ederim yapmayalarada teşekkür derim :D

EnesAkkaya

Fortgeschrittener

 • »EnesAkkaya« ist männlich

Beiträge: 1 583

Registrierungsdatum: 16. April 2016

 • Nachricht senden

2

Mittwoch, 15. Juni 2016, 21:02

Merhabalar,
Öncelikle bizim hizmetimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Şans ve itemleri skript üzerinden düzenleyebilirsiniz. Bunu bir deneyin:

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
command /kutuver [<player>]:
  permission: kutu.ver
  trigger:
    give 1 of chest named "&7Sans Sandık" to arg 1
on rightclick with a chest:
  if display name of player's tool contains "&7Sans Sandık":
    remove 1 chest named "&7Sans Sandık" from player
    message "&6Nitrado &b&l> &7Şans Kutusu &façılıyor ! &b████████&c██"
    wait 1 seconds
    message "&6Nitrado &b&l> &7Şans Kutusu &façılıyor ! &b██████&c████"
    wait 1 seconds
    message "&6Nitrado &b&l> &7Şans Kutusu &façılıyor ! &b████&c██████"
    wait 1 seconds
    message "&6Nitrado &b&l> &7Şans Kutusu &façılıyor ! &b██&c████████"
    wait 1 seconds
    message "&6Nitrado &b&l> &7Şans Kutusu &façılıyor ! &c██████████"
    chance of 50%:
      send "&6[&3Nitrado&6] &7&lŞans Kutusundan &a20 elmas &7&lÇıktı" to player
      give 20 diamond to player
    chance of 50%:
      send "&6[&3Nitrado&6] &7&lŞans Kutusundan &a20 Zümrüt &7&lÇıktı" to player
      give 20 emerald to player
    chance of 50%:
      send "&6[&3Nitrado&6] &7&lŞans Kutusundan &a20 Demir &7&lÇıktı" to player
      give 20 iron ingot to player
YENİLER BİLMEZ! :)
Thema bewerten