Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

EnesAkkaya

Fortgeschrittener

  • »EnesAkkaya« ist männlich
  • »EnesAkkaya« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 583

Registrierungsdatum: 16. April 2016

  • Nachricht senden

1

Samstag, 22. Oktober 2016, 09:53

Minecraft Server Komutları

Minecraft Server Komutları

Minecraft'ın, Server henüz yeni kurulmuşken hiç bir Plugin yüklemeden kendi komutları olur. Bu komutları hem oyunda hem serverda kullanabilirsin.

Bu komutlar ikiye ayrılır, biri oyuncuların kullanabileceği komutlar, diğeri OP yetkisine sahip kişilerin kullanabileceği komutlardır. Komutlar panele yada oyun içindeki chat ekranına yazılarak işlem yapılır.Oyuncu ve Adminlerin kullanabileceği ortak komutlar:

Aşağıda ki komutlar Panelden kullanıma göre ayarlanmıştır. Oyun içinde kullanıldığında başına "/" koymalısınız. "/" Panelde koyulmaz.

"Kill" komutu:
Bu komut ile oyuncuyu öldürebilirsin. Ölen oyuncu yeniden spawn noktasında doğar.

Quellcode

1
/kill


"Me" komutu:
Oyun içerisinden hislerini yansıtabilecegin mesajlar gönderebilirsin (Örneğin; "* Oyuncu çok iyi")

Quellcode

1
/me <action>


"Tell" komutu:
Oyuncuya özel mesaj gönderirsin.

Quellcode

1
/tell <Oyuncu> <message>
Adminlerin veya Opların kullanabileceği komutlar:

"help veya ?" komutu:
Bu iki komuttan birini kullanırsanız, server da ki komutları görebilirsiniz.

Quellcode

1
/help


"Kick" komutu:
Sunucudan oyuncuyu kickler.

Quellcode

1
/kick <player>


"Ban" komutu:
Sunucudan oyuncuyu banlar.

Quellcode

1
/ban <player>"Pardon" komutu:
Oyuncunun banını kaldırır.

Quellcode

1
/pardon <player>


"Ban-İp" komutu:
Oyuncuya ip ban atar.

Quellcode

1
/ban-ip 192.168.1.1


"Pardon-İp" komutu:
Oyuncunun ip banı kaldırılır.

Quellcode

1
/pardon-ip 192.168.1.1


"Op" komutu:
Oyuncuya op verir.

Quellcode

1
/op <player>


"Deop" komutu:
Oyuncunun opunu alır.

Quellcode

1
/deop <player>
Detaylı açıklama: Tıkla!
YENİLER BİLMEZ! :)