Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Akuas

Anfänger

 • »Akuas« ist männlich
 • »Akuas« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 16

Registrierungsdatum: 8. April 2017

Wohnort: Ankara

Beruf: Öğrenci

 • Nachricht senden

1

Mittwoch, 12. April 2017, 20:17

Domain uzantıları ve kullanım alanları

.com Ticari alan adı olarak üretilmiş olmasına rağmen günümüzde genel olarak her tür site için kullanılmaya başlamıştır. İngilizce de "commercial" anlamına gelmektedir.
 • :!: Toplum tarafından genel olarak kullanılmaktadır, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.net = İngilizcede ağ uzantısı anlamına gelen "network" kelimesinden kısaltılmıştır.
 • :!: Bilişim ve Ağ üzerine kurulu firmalar tarafından kullanılmaktadır, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.org = Organizasyonlar için kullanılır "organization" kelimesinin ilk üç harfi kullanılmıştır.
 • :!: Genel olarak organizasyonlar tarafından kullanılır sigara bırakma kuruluşları gibi belli başlı haber sitelerindede kullanılmaktadır, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.biz = Bu uzantı iş, ticaret anlamına gelen "business" kelimesinden kısaltılmıştır.
 • :!: Diğer alan adlarına göre az tercih edilir belli başlı firma ve holdingler tarafından kullanılmaktadır, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.info = Uzantısı bilgi anlamına gelmektedir. İngilizcede "information" kelimesinin kısaltılmışıdır.
 • :!: Bilgi vermek bir konuda yönlendirmek amaçlı kullanılan Websitelerinde tercih edilmektedir, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.pro = Profesyonel anlamına gelmektedir. İngilizcede "professional" kelimesinin kısaltılmışıdır.
 • :!: Kullanım alanına göre değişmektedir, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.name = Gerçek isimler için bu uzantı kullanılmaktadır. İngilizcede "nickler" kelimesinden üretilmiştir.
 • :!: Genellikle kişisel web sitelerinde tercih edilmektedir, hiçbir belge temin edilmesine gerek yoktur özel izin gerektirmez.
.edu = Eğitim kurumları için türetilmiş bir alan adı uzantısıdır. "education" kelimesinin kısaltılmışıdır.
 • :!:.edu uzantısı sivil kesim tarafından kullanımı yasaktır bu konuda ilgili yasalar mevcuttur. :!:
.gov = Devlet kuruluşlarının alan adı uzantısıdır. "government" kelimesinin kısaltılmışıdır.
 • :!: .gov uzantısı sivil kesim tarafından kullanımı yasaktır bu konuda ilgili yasalar mevcuttur. :!:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sadisen61« (13. April 2017, 18:23)