Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

EgeN7

Emekli

  • »EgeN7« ist männlich
  • »EgeN7« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 048

Registrierungsdatum: 29. Juni 2013

Wohnort: Bursa

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

1

Montag, 19. August 2013, 22:04

Counter-Strike Server Sahiplerinin Bilmesi Gereken BilgilerMerhaba Nitrado severler!

Başlıktan da anlaşılabileceği gibi, bazı gerekli bilgileri buraya yazacağım.
Öncelikli olarak server.cfg adlı dosyaya gelelim.Burada önemli olan kodları hemen aşağıya yazacağım.

________________________________________________________________________________________________________________


"server.cfg" nerededir?

cs16old/cstrike/ konumunda server.cfg adında bir dosya vardır.Sağ tıklayıp Göster/Düzenle dediğimizde karşımıza aşağıdaki kodlar çıkar.

________________________________________________________________________________________________________________


1-) Hostname, serverinizin adıdır. Tırnak işaretleri arasına hangi ismi koyarsanız taba bastığınızda yukarıda o isim gözükür.
2-) "rcon_password" serveriniz ile ilgili her şeyin şifrelenmesi ile ilgili bir komuttur.Bu yüzden kolayca bulunamayacak bir şifre yapmalısınız.
3-) "__sxei_required" kodu, serverin açılırken sxe kullanıp kullanmayacağı ile ilgili bir koddur.Bunu 1 yaparsanız, sxe hep açık kalır.0 yaparsanız, oyuncu oyuna sxe olmadan girebilir fakat, önüne [No-sXe] tagi gelir.Bu kodu -1 yaparsanız sxe tamamen kapanır.


4-) "sv_parachute 1" oyunda paraşütün açık olup olmayacağını belirler.0 kapatır, 1 açar.
5-) "respawn_enabled 0" oyunda oyuncuların ölünce yeniden doğup doğmayacağını belirler.0 kapatır, 1 açar.
6-)"bh_enabled 0" oyunda bunny adlı pluginin açık olup olmayacağını belirler.0 kapatır, 1 açar.


Diğerlerine açıklama yapma gereği duymadım, çünkü çoğumuzun bildiği şeyler.Zaten bunlardan başka değiştirmeniz gereken bir şey yok arkadaşlar.Fakat yinede merak ettiğiniz bir kod varsa buradan bana sorabilirsiniz.

________________________________________________________________________________________________________________


"server.cfg"


hostname "Nitrado.net - Game Server"

//Tum Oyun Ayarlari

mp_autokick 0
mp_autocrosshair 0
mp_autoteambalance 1
mp_buytime 100
mp_consistency 1
mp_c4timer 35
mp_fadetoblack 0
mp_falldamage 0
mp_flashlight 1
mp_forcecamera 0
mp_forcechasecam 0
mp_friendlyfire 0
mp_freezetime 0
mp_fraglimit 0
mp_hostagepenalty 0
mp_limitteams 1
mp_logfile 1
mp_logmessages 1
mp_logdetail 3
mp_maxrounds 0
mp_playerid 0
mp_roundtime 2
mp_startmoney 850
mp_timelimit 20
mp_tkpunish 0
mp_winlimit 0
mp_slaylosers 1

sv_aim 0
sv_airaccelerate 101
sv_airmove 1
sv_allowdownload 1
sv_clienttrace 1.0
sv_clipmode 0
sv_allowupload 1
sv_cheats 0
sv_gravity 800
sv_maxrate 7000
sv_minrate 3500
sv_maxunlag 0.5
sv_unlag 1
sys_ticrate 200
sv_lan 0
sv_maxspeed 99999

//sXe-Injected Ayarlari

__sxei_required -1
__sxei_srv_upg 0
__sxei_16bpp 0
__sxei_antispeed 0
__sxei_antiwall 0

//Ozel oyun Ayarlari

exec listip.cfg
exec banned.cfg
rcon_password "ozelsifreniz"
sv_alltalk 0
amx_parachute @all
parachute_cost 0
sv_parachute 1
respawn_enabled 0
bh_enabled 0
amx_playsound "0"
amx_gore cd
amx_statsx_design 1
amx_statsx_conn_msg_enabled 0
amx_statsx_conn_msg_effect 0
amx_statsx_conn_msg_visit 0
amx_statsx_conn_msg_color 0
amx_statsx_pt_enabled 0
amx_statsx_pt_bonus 0
amx_statsx_award_enabled 0
amx_statsx_marquee_enabled 0
amx_showc4timer 3


________________________________________________________________________________________________________________


Peki ben top15 sıfırlayacağım, konsola hangi kodu girmeliyim?


Top15 - rank - statsme sıfırlamak için kullanacağımız kod:


Quellcode

1
amx_cvar csstats_reset 1
Bu kodu yazdığınızda, top15 sıfırlanacaktır.Fakat bu işlemden sonra haritanızı tekrar açmalısınız.
Manager, Designer, Developer


Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von »EgeN7« (11. Juni 2014, 21:34)


Thema bewerten