You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

EgeN7

Emekli

  • "EgeN7" is male
  • "EgeN7" started this thread

Posts: 1,048

Date of registration: Jun 29th 2013

Location: Bursa

Occupation: Öğrenci

  • Send private message

1

Tuesday, August 20th 2013, 7:25pm

Nitrado Maç Server Say Komutları

Merhabalar!

Sizler için bir maç paketi hazırladık.Ve bu paketin içinde yer alan maç botunun say komutlarını şimdi sizlere göstereğim.


Komutlar:


Bu komutları başlarına !, / ya da . koyarak kullanabilirsiniz.

bant => teroristleri banlar
banct => polisleri banlar
banspec => specdekileri banlar
banall => herkezi banlar
kickt => teroristleri oyundan atar
kickct => polisleri oyundan atar
kickspec => specdekileri oyundan atar
kickall => herkezi oyundan atar
slapt => teroristleri tokatlar
slapct => polisleri tokatlar
slayt => teroristleri oldurur
slayct => polisleri oldurur
map => haritayı değiştirir Örnek: (.map de_dust2)
ban => oyuncu banlar Örnek: (.ban nitrado 0)
kick => oyuncu oyundan çıkarır Örnek: (.kick nitrado)
slay => oyuncu öldürür. Örnek: (.slay nitrado)
slap => oyuncu tokatlar Örnek: (.slap nitrado 0)
tm => takım değiştirir
d2 => de_dust2 haritasını açar
inf => de_inferno haritasını açar
nuke => de_nuke haritasını açar
cbble => de_cbble haritasını açar
tuscan => de_tuscan haritasını açar
train => de_train haritasını açar
cvar => cvar değerini değiştirir Örnek: (.cvar mp_friendlyfire 1)
rcon => rcon ve ya cvar değerini değiştirir Örnek: (.rcon mp_friendlyfire 1)
teammenu => takım değiştirme menüsünü açar
banmenu => ban menüyü açar
kickmenu => kick menüyü açar
slapmenu => slap menüyü açar
hs => headshot modunu açar
nohs => headshot modunu kapar
say => say ı açar
nosay => say ı kapar
cptsay => verilen kişiye say kapalı olsa bile konuşma özelliği verir
unban => banları temizler
bansil => banları temizler
duck => duck açar
noduck => duck kapar
pass => şifre koyar
pw => şifre koyar
nopass => şifre kaldırır
nopw => şifre kaldırır
maps => map menüyü açar
335 => maçı başlatır
baslat => maçı başlatır
mac => maç ayarlarını aktif eder
pub => pub ayarlarini aktif eder
tt => taktik ayarlarını aktif eder
nott => taktik ayarlarını kapatır
rr => 1 saniye restart atar
rr3 => 3 saniye restart atar
rr5 => 5 saniye restart atar
res => 1 saniye restart atar
res3 => 3 saniye restart atar
res5 => 5 saniye restart atar
ff => dost ateşini aktif eder (mp_friendlyfire 1) ayarı yapar
noff => dost ateşini kapatır (mp_friendlyfire 0) ayarı yapar
talk => oyuncuların tüm yazıları görmesini sağlar
notalk => oyuncuların tüm yazıları görme özelliğini kapar
sxe => sxeyi aktif eder
nosxe => sxeyi pasif duruma getirir
sxeop => sxeyi opsiyonal duruma getirir
degis => harita değiştirir
bitir => maçı bitirir
para => parayı gösterir
skor => maç durumunu gösterir
Manager, Designer, Developer


This post has been edited 2 times, last edit by "IbrahimKoc" (Apr 24th 2015, 3:31pm)


Rate this thread