Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

Dienstag, 7. Oktober 2014, 03:38

En Pahalı Domain Uzantıları
Domain uzantıları tamamen web sitesinin amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak web sitesinin içeriği göz önünde bulundurulmalıdır. Genel içeriğe uygun olarak belirlenecek olan bir domain ismi, ayrıca uygun bir uzantı ile de desteklendiği takdirde, kullanıcıların siteye erişimi ve sürekli olarak kullanımı da desteklenmiş olacaktır. Domain uzantıları pek çok çeşitten oluşmaktadır.
Pek çok çeşit uzantıdan olan domain uzantıları, web sitesinin içeriğinin genel, organizasyon, yerel ya da yetişkin içeriği barındırması gibi özelliklerine göre, değişiklik göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta; domain uzantısının alınacağı web sitesinin genel içeriği ve canlı bir medya yayınının olup olmaması gibi durumlardır.

Genel içerikli web sitelerinin uzantısı göz önünde bulundurulduğunda; .com uzantısının daha çok tercih edildiği ve normal olarak daha çok kullanışlı ve kullanıcıya hitap edici bir özellikedinmiştir. Bu uzantının fiyatı ise ortalama olarak değerlendirilebilir. Elbette ki hosting yada alan adı sağlayıcı firmaların çok daha ucuz uzantıları, kullanıcılara sunduğu görülebilir.
Yeni hizmete sunulan ve diğer domain uzantılara oranla oldukça yüksek bir fiyatın istenildiği uzantı olan .xxx yetişkin içeriği; diğer bir ifade ile 18 yaş ve üzeri bireylerin kullanabileceği türden web site içeriklerine yönelik alınmış alan isimleri için kullanılabilecek bir uzantı olduğu bilinmektedir. Bu uzantının yanı sıra yine normal ve .com uzantısı ile doğru orantılı olarak nitelendirebileceğimiz bir diğer domain uzantısı olan .mobi daha çok cep telefonlarına özel hazırlanmış içerik barındıran web siteleri için kullanılabilmektedir.

Genel olarak kullanılan domain uzantılarından .com uzantısından sonra en çok tercih edilenler olarak değerlendirdiğimizde; .net ve .org uzantılarına dikkat edebilirsiniz. Bu uzantılardan özellikle .net çoğu kez .com uzantısı yerine ya da alternatifi olarak tercih edilebilir. Fakat fiyat bakımından ele aldığımızda; her iki uzantı ve en çok tercih edilen .com uzantısının da fiyat bakımından yaklaşık olduğu ve ortalama fiyatlara sahip olduğu görülebilir. Son zamanlarda daha çok gündeme gelen popüler olmaya başlayan bir diğer uzantı ise .tv uzantısı; daha çok online görsel yayın sunan web siteleri için tercih edilebilir niteliktedir.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »IbrahimKoc« (17. Oktober 2014, 19:48)