You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

mertcan123

Beginner

 • "mertcan123" has been banned
 • "mertcan123" started this thread

Posts: 76

Date of registration: Feb 12th 2014

 • Send private message

1

Tuesday, January 6th 2015, 9:27pm

Tazer

Tazerle sıkıyoruz adam ölüyor yardım edinn

typoon

Trainee

 • "typoon" is male
 • "typoon" has been banned

Posts: 300

Date of registration: Dec 27th 2014

Location: Konya

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

2

Tuesday, January 6th 2015, 11:41pm

Benim verdiğim aracla ezmeme komutunu girerken hata yapmışsınızdır ... fn_handleDamage.sqf ile ilgili
-AltisLifeTR-
-Script Pack dosyam satılıktır veya kişiye özel script pack yapılır-

mertcan123

Beginner

 • "mertcan123" has been banned
 • "mertcan123" started this thread

Posts: 76

Date of registration: Feb 12th 2014

 • Send private message

3

Tuesday, January 6th 2015, 11:55pm

onu yapınca olmadı tazer bozuldu

typoon

Trainee

 • "typoon" is male
 • "typoon" has been banned

Posts: 300

Date of registration: Dec 27th 2014

Location: Konya

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

4

Wednesday, January 7th 2015, 12:21am

böyle yap araçlada ezemezler tazerda çalışır :


Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
/*
	File: fn_handleDamage.sqf
	Author: Bryan "Tonic" Boardwine
	
	Description:
	Handles damage, specifically for handling the 'tazer' pistol and nothing else.
*/
private["_unit","_damage","_source","_projectile","_part","_curWep"];
_unit = _this select 0;
_part = _this select 1;
_damage = _this select 2;
_source = _this select 3;
_projectile = _this select 4;

//Internal Debugging.
if(!isNil "TON_Debug") then {
	systemChat format["PART: %1 || DAMAGE: %2 || SOURCE: %3 || PROJECTILE: %4 || FRAME: %5",_part,_damage,_source,_projectile,diag_frameno];
};

//Handle the tazer first (Top-Priority).
if(!isNull _source) then {
	if(_source != _unit) then {
		_curWep = currentWeapon _source;
		if(_projectile in ["B_9x21_Ball","B_556x45_dual"] && _curWep in ["hgun_P07_snds_F","arifle_SDAR_F"]) then {
			if(side _source == west && playerSide != west) then {
				private["_distance","_isVehicle","_isQuad"];
				_distance = if(_projectile == "B_556x45_dual") then {100} else {35};
				_isVehicle = if(vehicle player != player) then {true} else {false};
				_isQuad = if(_isVehicle) then {if(typeOf (vehicle player) == "B_Quadbike_01_F") then {true} else {false}} else {false};
				
				_damage = false;
				if(_unit distance _source < _distance) then {
					if(!life_istazed && !(_unit getVariable["restrained",false])) then {
						if(_isVehicle && _isQuad) then {
							player action ["Eject",vehicle player];
							[_unit,_source] spawn life_fnc_tazed;
						} else {
							[_unit,_source] spawn life_fnc_tazed;
						};
					};
				};
			};
			
			//Temp fix for super tasers on cops.
			if(playerSide == west && side _source == west) then {
				_damage = false;
			};
		};
	};
};

if(!isNull _source) then {
  _isVehicle = if(vehicle _source != _source) then {true} else {false};
  if (_isVehicle) then {
    _damage = false;
  };
};

[] call life_fnc_hudUpdate;
_damage;
-AltisLifeTR-
-Script Pack dosyam satılıktır veya kişiye özel script pack yapılır-

mertcan123

Beginner

 • "mertcan123" has been banned
 • "mertcan123" started this thread

Posts: 76

Date of registration: Feb 12th 2014

 • Send private message

5

Wednesday, January 7th 2015, 12:56am

marker ve triger anlatırmısın safezone yapamadım

mertcan123

Beginner

 • "mertcan123" has been banned
 • "mertcan123" started this thread

Posts: 76

Date of registration: Feb 12th 2014

 • Send private message

6

Wednesday, January 7th 2015, 3:46pm

bu sefer çalıştı bu adamlar ezilmiyor fakat tazer halen çalışmıyor :( adam şoklayınca ölüyon

mertcan123

Beginner

 • "mertcan123" has been banned
 • "mertcan123" started this thread

Posts: 76

Date of registration: Feb 12th 2014

 • Send private message

7

Wednesday, January 7th 2015, 8:03pm

çalıştı adam ezilmiyor tazer çalışıyor fakat adam ezilince adam ezik gözüküyor ama yaşıyor onu nası yapcaz

typoon

Trainee

 • "typoon" is male
 • "typoon" has been banned

Posts: 300

Date of registration: Dec 27th 2014

Location: Konya

Occupation: Öğrenci

 • Send private message

8

Wednesday, January 7th 2015, 8:18pm

Normalde ölmesi gereken adam ölmüyünce armadan dolayı buga giriyor ezilmemesini istiyorsanız malasef katlanmak zorundasınız ...
-AltisLifeTR-
-Script Pack dosyam satılıktır veya kişiye özel script pack yapılır-

Rate this thread