Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

ruddeTR

Emekli

 • »ruddeTR« ist männlich
 • »ruddeTR« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 301

Registrierungsdatum: 8. September 2014

Wohnort: Antalya

Beruf: Öğrenci

 • Nachricht senden

1

Samstag, 7. März 2015, 11:49

ChestCommands Plugin RehberiChestCommands Rehberine hoşgeldiniz! :) Bu konuda ChestCommands nasıl kurulur, nasıl kullanılır; özellikleri nedir bunların hepsini göstereceğim.

Öncelikle kurulumdan başlayalım:
Bu sayfadan bize uygun olan sürümü indiriyoruz.
Eğer açıksa sunucumuzu durduruyoruz.
plugins klasörümüzün içerisine indirdiğimiz .jar uzantılı dosyamızı sürüklüyoruz.
Sunucumuzu başlatıp tekrar durduruyoruz, durdurmamızın sebebi dosyaları düzenleyecek olmamız.

Sunucumuza ChestCommands'ı artık kurduk. Şimdi gelelim mesaj düzenlemesine:
ChestCommands/lang.yml dosyasını açıyoruz. Karşımıza birkaç mesaj düzenlemesi çıkıyor, bu mesajları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz veya buraya tıklayarak bizim düzenlediğimiz lang.yml'yi alabilirsiniz.
Mesajları düzenledik. Artık ChestCommands/menu klasörüne girerek bir menü oluşturmaya başlayabiliriz.
Bir .yml uzantılı dosya oluşturalım veya example.yml menümüzü düzenle diyip içindeki herşeyi silelim, sonrada menu klasöründeki example.yml hariç tüm menüleri silelim.
Menümüz için bir dosya düzenledik, artık bir menü kodlamaya başlayabiliriz!
Unutmayın! ChestCommands'ın altın kurallarından birisi fonksiyonlardaki boşluklara dikkat etmektir. Ayrıca NotePad++ ile daha rahat kodlayabilirsiniz.

Quellcode

1
2
3
4
menu-settings:
 name: 'NitradoTurkiye - /nitrado' #Başlık
 rows: 1 #Menüde bulunacak satır sayısı
 command: 'nitradoturkiye' #Menüye erişebileceğimiz komut

Menümüzü ayarladık, şimdi içindeki eşyalara göz atabiliriz.
Bu işe öncelikle bir not yapmakla başlayalım.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
notdefteri:
 COMMAND: 'open:example.yml' #Eşyaya tıklayınca olacak eylem (burda ben tekrar example.yml menüsünü açmasını istedim).
 NAME: '&6[++] &7Not Defteri &6[++]' #Üstüne gelince yazacak başlık
 LORE:
 - '&7Ornek mesaj,' #Üstüne gelince oluşan içerikler
 - '&7Ornek mesaj,' #Üstüne gelince oluşan içerikler
 - '&7Ornek mesaj...' #Üstüne gelince oluşan içerikler (bunu çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz, tek kural boşluk sayısı).
 ID: 399 #Eşyanın hangi item olarak gözükeceğini gösterir (ben Nether Star(399) seçtim).
 KEEP-OPEN: true #Tıklayınca menü kapansınmı?
 POSITION-X: 8 #Bulunacağı pozisyon (8. sıra)
 POSITION-Y: 1 #Bulunacağı pozisyon (1. satır)

Şimdide tıklayınca oyuncu /repair komutunu kullansın.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
repair:
 NAME: '&6[++] &7Eşyamı Onar &6[++]'
 LORE:
 - '&7Eşyanızı tamir etmek için tıklayın! (Tamir yetkiniz yoksa çalışmaz)'
 ID: 145
 KEEP-OPEN: true
 POSITION-X: 1
 POSITION-Y: 1
 COMMAND: 'repair' #Komut adı

Şimdide /spawn komutuyla yapalım.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
spawn:
 NAME: '&6[++] &7Merkeze Git &6[++]'
 LORE:
 - '&7Spawna gitmek için tıklayın.'
 ID: 90
 KEEP-OPEN: true
 POSITION-X: 2
 POSITION-Y: 1
 COMMAND: 'spawn'

Komutla ilgili birkaç örnek yaptık, şimdi menümüze ekonomiyle ilgilide bir seçenek eklemeyi deneyelim.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
elmas_al:
 NAME: '&6[++] &7Elmas Al &6[++]'
 LORE:
 - '&71 Elmas alabilmek için $200 paranız bulunmalıdır.'
 ID: 264
 KEEP-OPEN: true
 POSITION-X: 3
 POSITION-Y: 1
 PRICE: 200 #Bir eşyayı alabilmesi için vermesi gereken ücret.
 COMMAND: 'give: 264'

* Bu seçeneğe tıklayınca oyuncunun bakiyesinden $200 kesilip oyuncuya 1 Elmas verilir.
Şimdi oyuncu 2 tane Elması $400 ücretine satsın:

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
elmas_sat:
 NAME: '&6[++] &7Elmas Sat &6[++]'
 LORE:
 - '&72 Elması $400 fiyatına satarsınız.'
 ID: 56
 KEEP-OPEN: true
 POSITION-X: 3
 POSITION-Y: 1
 REQUIRED-ITEM: 264, 2 #264 ID'li eşyadan(Elmas) 2 adet satar.
 COMMAND: 'givemoney: 400'

Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von »Lovegame« (16. März 2015, 20:24)


Thema bewerten