Sie sind nicht angemeldet.

[PLUGIN TANITIMI] TitleManager

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

SuleymanD

Schüler

  • »SuleymanD« ist männlich
  • »SuleymanD« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 268

Registrierungsdatum: 22. März 2015

Wohnort: Türkiye / Denizli

Beruf: Üniversite Öğrencisi

  • Nachricht senden

1

Freitag, 1. Juli 2016, 16:51

TitleManager


Plugin ne işe yarar?
Pluginimiz; sunucumuzun tab menüsünü düzenleme, sunucuya girince ekrana yazı gelmesini ayarlama, oyun içerisinde aynı şekilde oyuncunun ekranına büyük şekilde duyuru ve alt duyuru ayarlamamızı sağlamakta.

Pluginin herhangi bir sorunu var mı?
Pluginimizin herhangi bir lag sorunu & bugu yok. Ayrıyeyeten değerlendirme yapıcak olursak, sonuçta plugin sunucunuzun daha güzel görünmesini sağlıyan bir plugin olduğu için, kesinlikle kullanın dediğimiz bir plugin değil.

Görsel örnekler
Komutlar ve yetkikiler


Hangi komut hangi işlevi görüyor?
/tm reload
Plugini resetleme komutunudur. Panelde veya oyun içerisinde bir değişiklik yapıldığında bu kod yazılarak plugin kendini resetler ve ayarları kaydeder.

/tm bc mesaj
Herkese ana ekranda duyu mesajıdır, herkes ekranında mesajı görür.

/tm msg mesaj
Sadece birisine gönderilebilinen büyük yazıyla yazılan duyuru mesajıdır. Tek bir kişi mesajı görür.

/tm abc
Herkese alt duyuru mesajıdır, herkes ekranında bulunan ilk 9 envanterinin üst kısmında çıkacak yazıyı görür.

/tm amsg
Sadece birisine gönderilebilinen alt duyuru mesajıdır. Tek bir kişi mesajı görür.

/tm animations
Tab listesinde ki animasyonların neler olduğunu - sadece adlarnı - görüntelemenizi sağlar. Bu animasyonlar, Plugininizin dosyasının içerisinde bulunan animations.yml dosyasının içerisindeki animasyonlardır.

/tm scripts
Herhangi bir titlemanager scriptiniz varsa görüntelemenizi sağlar.

Örnek anlatımlı Config ayarları

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
usingConfig: true #Configin aktif yada aktif olmaması için true yada false ayarıdır.
config-version: 3 #Pluginin versiyonuna göre, config düzenini değiştirmişler.
using-bungeecord: false #BungeeCord için kullanılabilir bir ayar.
legacy-client-support: false
updater:
 check-automatically: true
tabmenu: #Burdaki ayarlar tab menüsünde gözükeceklerdir.
 enabled: true #Ayarın aktif olup olmaması için true ve false ayarı.
 header: '&7NitradoTR &7Titlemanager'
 footer: ' &aSunucu &f&l» &6Vip alarak bizlere destek olabilirsiniz!'
welcome_message: #İlk giriş yapıldığında çıkacak mesajdır.
 enabled: true #Ayarın aktif olup olmaması için true ve false ayarı.
 title: '&4&lNitrado&f&lTR'
 subtitle: '&aHoşgeldin&b {PLAYER}&a, eğlenmene bak!'
 fadeIn: 30
 stay: 50
 fadeOut: 30
 first-join: #Sunucuya birisi ilk giriş yaptığında çıkacak ana duyuru mesajıdır.
 title: '&7&lHoşGeldin &a&l{PLAYER}&7&l!'
 subtitle: '&6&lEğlenmene bak!'
actionbar-welcome: #Sunucuyua birisi giriş yaptığında çıkacak alt duyuru mesajıdır.
 enabled: true #Ayarın aktif olup olmaması için true ve false ayarı.
 message: '&fBizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.'
 first-join: #Sunucuya birisi ilk giriş yaptığında çıkacak alt duyuru mesajıdır.
 message: '&fBizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.'
number-format:
 enabled: true 
 format: '#,###.##'
date-format:
 format: EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z
disabled-variables:
- my-disabled-variable
- also-called-placeholders


Not: Eğer config ayarlarını kullanıcaksanız, "#bilgilendirme mesajları" yerleri siliniz.


Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »SuleymanD« (1. Juli 2016, 18:36)


Thema bewerten