Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

NiekHD

Fortgeschrittener

  • »NiekHD« ist männlich
  • »NiekHD« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 099

Registrierungsdatum: 6. Oktober 2013

  • Nachricht senden

1

Dienstag, 22. April 2014, 14:03

Minecraft Bukkit 1.7.9 Üstü Sürümlerde Ops Yetkisi Vermek ?

Minecraft Bukkit 1.7.9 Üstü Sürümlerde Ops Yetkisi Vermek ?

Ops ?

Op Yetkili = Admin Yetkilisilidir. Bu yetkiye sahip olan kişi birçok komutları kullanabilir.
Bu yetkiyi herkese vermeyin ve herkese de bu konuda güvenmeyin. Serverınızda olacak problemlerden Server sahibi sorumludur.
Op yetkisini Server.properties farklı farklı ayırabilirsiniz. Bu sadece Minecraft 1.7.9 Versiyonundan öncesi için geçerlidir.

Ops Level ?

Bu bölümde operatorlerin yetkilerini sizlere açıklayacağız. Yetkilerden Level 1 En düşük yetkidir Level 4 e kadar çıkabilir.

Quellcode

1
1 = spawn-protection (korumayı) yok sayar

Quellcode

1
2 = Bu yetkileri kullanabilir /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, /tp Commandblocks kullanabilir 

Quellcode

1
3 = Bu yetkileri kullanabilir /ban, /deop, /kick and /op

Quellcode

1
4 = Bütün yetkiye sahiptir (/stop) dahil.


Ops Vermek ?

1.7.9'dan itibaren artık .json dosyası kullanılıyor. Artık ops.txt yerine ops.json olacaktır.
Örnek "ops.json" Dosyası


Zitat


[
{
"uuid": "5c27674c-bad8-45e0-9f3e-82bc3ec39200",
"name": "NiekHD",
"level": 4
},
{
"uuid": "5c27674c-bad8-45e0-9f3e-82bc3ec39200",
"name": "Player",
"level": 4
}


Hatırlatmalar ?

Burda dikkat etmeniz gereken üst bölümde ki 7. satırdaki gibi (},) ilk parantez kapatıldığında "," konulması gerekmektedir. Sadece sonuncu da konulmayacaktır.
uuid: Oyuncu "ID"'si
name: Oyuncunun Oyunda ki adı
level: OP-Level (Kademe, sıralama, seviye)
uuid online-mode=false Serverlarında yeni giriş yapınca yeni bir uuid'si oluşuyor. Böylece Server'da ki Opluğu düşüyor. Her seferinde bu kişiye Op yetkisi verilmelidir. "op [OyuncuAdı]"

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »IbrahimKoc« (17. Oktober 2014, 19:33)


Thema bewerten