Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

EgeN7

Emekli

  • »EgeN7« ist männlich
  • »EgeN7« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 048

Registrierungsdatum: 29. Juni 2013

Wohnort: Bursa

Beruf: Öğrenci

  • Nachricht senden

1

Mittwoch, 4. Juni 2014, 20:01

Bloklar, Marketler, Harita Yapımı, Müzik ve Daha Fazlası İçin Komut Bloğu Komutları

Bu konu komut bloklarının nasıl çalıştığı hakkında bilgiler ve komutlar içerir. Ayrıca, survival games, mini-games vb. haritalar için bu komutları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi bulunursa güncellenecektir.

Komutlar
/testfor ~ Eğer oyuncu belirli bir alanda eşya, level vb. şeylere sahipse bunu kontrol eder.
/clear ~ Oyuncuların envanterlerini ya da bir eşyayı temizlemek için kullanılır.
/difficulty ~ Oyunun zorluğunu değiştirir.
/effect ~ Oyuncuya efekt ekler.
/enchant ~ Oyuncunun elinde tuttuğu eşyayı büyüler.
/gamemode ~ Oyuncunun oyun modunu değiştirir.
/gamerule ~ Oyun ayarlarını-kurallarını değiştirir.
/give ~ Oyuncuya eşya verir.
/say ~ Komut bloğunda görünen mesajı duyuru yapar. Oyuncu değişkenleri (@a,@p,@r) duyuru yapılırken kullanılabilir.
/spawnpoint ~ Bulunduğunuz blokta spawn noktasını ayarlar.
/time ~ Bu komutla zamanı değiştirebilirsiniz. (/time set) <saat | gündüz | gece> .
/toggledownfall ~ Yağmur/kar yağmasını açar ya da kapatır.
/tp @# x y z ~ Oyuncuyu yazdığınız x-y-z koordinatlarına ışınlar.
/weather [saniye] ~ Hava durumunu değiştirir.
/xp <miktar> [oyuncuadı] ~ Oyuncuya exp şişesi/exp orb verir.
/xp <miktar>L [oyuncuadı] ~ Oyuncuya exp/level verir.
/playsound <DosyaLokasyonu> <oyuncu> [x] [y] [z] [ses] [minimum_ses] ~ Müzik çalar.

Yardımcı Komutlar ve Detaylar
@p = En yakın oyuncu
@a = Tüm oyuncular
@r = Herhangi bir oyuncu (otomatik olarak, rastgele)

Oyun Kuralları

commandBlockOutput - Komut bloğuna yazılan komutların konsola gönderilip gönderilmeyeceğini açar/kapatır.
doFireTick - Ateş yayılmasını açar/kapatır.
doMobLoot - Mob droplarını açar/kapatır.
doTileDrops - TNT vb. şeyler patladığında etraftaki blokların yok olmasını açar/kapatır.
keepInventory - Ölünce envanterdekilerin yere düşmesini açar/kapatır.
mobGriefing - Zombilerin kapıları kırmalarını, creeper, ghast vb. mobların bloklara zarar vermesini açar/kapatır.
naturalRegeneration - Oyuncunun otomatik olarak - doğal yolla - yeniden sağlıklı bir hale gelmesini açar/kapatır. (can doldurma)

Mesaj Yayınlama

Komut: /say mesaj
Her yere mesaj gönderir.

Komut: /tell @p mesaj
En yakın oyuncuya mesaj gönderir.

Spawn Noktası

Komut: /spawnpoint @a x y z komutuyla yapılabilir.

x - y - z --> Koordinatlar
@a --> Tüm oyuncular için

Eşyaların Verilişi

Komut: /give @p minecraft:stone 1 0

Bu komut en yakın oyuncuyay bir taş verir. Sadece en yakın oyuncuya vermek istemeyebilirsiniz, @a koduyla bütün oyunculara verebilir ya da @r ile rastgele bir oyuncuya bu eşyayı verebilirsiniz.

İksirlerin Verilişi

Komut: /give @p 373 1 8259

Bu komut en yakın oyuncuya 8 dakika olmak üzere ateşe karşı dayanıklılık özelliği verir.

Daha fazla iksir kodları: http://minecraft.gamepedia.com/Potions


İksir Efektleri

Komut: /effect @p 9 30

Bu oyuncuda bulantı/baş dönmesi gibi bir etki yaratacaktır. (30 saniye için)

Daha fazla iksir efektleri kodları: http://minecraft.gamepedia.com/Potion_effects


Hava

Komut: /weather [duration]

duration: Snow, Rain, Shine

Ayarlanmış Koordinatlara Işınlanma

Komut: /tp @p x y z

x - y - z --> Koordinatlar
@a --> Tüm oyuncular için
Manager, Designer, Developer


Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »IbrahimKoc« (24. April 2015, 15:31)


Thema bewerten