Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Lovegame

Emekli

  • »Lovegame« ist männlich
  • »Lovegame« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 609

Registrierungsdatum: 25. Oktober 2013

  • Nachricht senden

1

Montag, 20. Oktober 2014, 14:52

Multiverse-InventoriesMultiverse-Inventories nedir ?
Bu plugin farklı dünyalarda envanter değişimini ayarlamanıza yarar.Örneğin oyuncuların envanterlerinin a dünyasında farklı b dünyasında farklı olmasını bu pluginle yapabilirsiniz.


Kullanımı
Örnek olarak 3 dünyanız var isimleri ise ; orman,orman2,skyblock siz orman ve orman2'de envanterlerin aynı skyblockda ise envanterlerin farklı olmasını istiyorsunuz bunları ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1-) minecraftbukkit > plugins > Multiverse-Inventories > groups.yml'ye girin.
2-) Orman ve orman2de aynı olması için dünyaların ismini worlds: kısmının altına yazmanız gerekiyor.
3-) Sizde world,world_nether gibi dünyalar yazacak onları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz orman ve orman2'de aynı olması için aşağıdaki gibi ayarlamanız yeterli.
Multiverse-Inventories indir

Tıkla!

Thema bewerten