Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »OzgurPirinc« ist männlich
  • »OzgurPirinc« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 647

Registrierungsdatum: 12. Oktober 2014

Wohnort: Türkiye / Adana

  • Nachricht senden

1

Mittwoch, 26. November 2014, 17:04

Detaylı Biome Rehberi

Minecraft'ta Biyom Nedir ?

Minecraft’ta dünya,
bitki örtüsü, sıcaklık, yükseklik coğrafik özellikler gibi pek çok etkene göre bölgelere ayrılır ve bu bölgelerin
her birine biyom (Biome) adı verilir.

Minecraft'ta Belli Başlı 10 adet biyom bulunmaktadır. Bunlar ;

Forest (Orman)

Bu biyom bolca ağaç içerir. Oak (Meşe) ve Birch (Huş) ağaç tipleri bu biyomda bulunur. Ufak tepeciklere sıklıkla rastlanır. Çiçekler ve mantarlar yine bu biyomda sıklıkla rastalan bitkilerdir. Tavuklar, domuzlar, ve ineklere bolca bulunabilir.

Desert (Çöl)


Bu biyom neredeyse tamamen kumla kaplıdır. Ölü çalılara ve kaktüsler bolca bulunur. Bu biyoma hiçbir zaman için yağmur yağmaz. Zombiler ve iskeletlere diğer biyomlara kıyasla daha çok rastlanabilir. Piramit tapınaklara rastlayabilirsiniz.

Plains (Ova)


Düz ve ağaçsız arazilerdir. Ufak su çukurları ve NPC köylerine sıklıkla rastlanır. Tavuk, koyun, domuz ve inekler bolca bulunur.

Swampland (Bataklık)


Koyu ve sığ sularla çevrili ve mora yakın renkteki toprağı ile hemen göze çarpan bir biyomdur. Genellikle bu toprağın alt kısımlarında clay (kil) ve sand (kum) bulunur. Cadı(witch) evlerine rastlama ihtimali yüksektir.

Jungle (Tropikal Orman)


Açık yeşilin hakim olduğu bu alanda bolca ufak gölcüklere rastlanır. Yine sarmaşıklara sıklıkla rastlanır ve sarmaşıklar sayesinde üst kısımlara tırmanmak çoğu zaman mümkün olur. Kakao bulunabilir ve tapınaklara rastlama şansınız fazladır.

Tundra(Soğuk - Karlı iklim tipi)


Ovaların soğuk ve karlı halidir. Bu biyoma bolca kar yağsa da asla yağmur yağmaz. Göller ve nehirler genelde donmuş olur.

Taiga(Sibirya Ormanları)Bu biyomda bolca spruce (ladin) ve pine (çam) ağaçlarına rastlanır. Tundra biyomunda olduğu gibi genellikle karla kaplıdır ama tundranın aksine düz değil tepelerden oluşur. Kurtlara diğer biyomlara kıyasla daha bol rastlanır.

Extreme Hills(Yüksek Dağlar)


Yüksek dağların oluşturduğu biyomdur. Sık olmasa da ağaçlara rastlanır. Uçurumlar ve şaleleler genellikle bu biyomda bulunur. Pek çok biyoma kıyasla daha fazla mağara barındırır. Emerald bulma ihtimaliniz çok yüksektir.

Ocean (Okyanus)


Devasa genişlikte su ile kaplı biyomdur.

Mushroom (Mantar)


Diğer biyomlara kıyasla çok çok daha nadir rastlanabilen bir biyomudur. Devasa mantaların ve mantar ineklerin doğal olarak bulunabileceği, ayrıca mantaların güneş ışığı altında büyüyebileceği tek biyomdur.

Belirli bir bölgede Biome Nasıl Değiştirilir ?

İstediğimiz bir bölgedeki biomu değiştirmek için öncelikle aşağıdaki 3 plugine ihtiyacımız olacak. Bunlar ;


Bu iki plugini kurduktan sonra bir kaç komut uygulamamız gerekecek.

Öncelikle

1) //wand yazarak WorldEdit baltımızı elimize alıyoruz.
2) Biome türünü değiştirmek istediğimiz alanı sağ tık, sol tık yaparak baltamızla işaretliyoruz.
Temel WE bilgisi için lütfen buradaki videoyu izleyin.
3) Son olarak, biome'u değiştirmek için //setbiome <biyom tipi> komutunu uygulayın.
Biyom tiplerinin listesini görmek için ise ; /biomelist yazmanız yeterli olacaktır.

Hepsi bu kadar arkadaşlar, hepinize iyi forumlar.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »IEmre« (26. November 2014, 21:17)


Ähnliche Themen

Thema bewerten