Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Nitrado Türkiye Ön Ödemeli Gameserver Kiralama Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

ruddeTR

Emekli

 • »ruddeTR« ist männlich
 • »ruddeTR« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 301

Registrierungsdatum: 8. September 2014

Wohnort: Antalya

Beruf: Öğrenci

 • Nachricht senden

1

Mittwoch, 4. Februar 2015, 17:25

MyCommands Plugin Rehberi kısım 1


MyCommand Plugin Rehberi (1.7.9+)


MyCommand plugin tanıtımına hoşgeldiniz. MyCommand plugini, kolay bir şekilde komut oluşturmanızı sağlar.

Kurulum:
1- Plugini bu sayfadan indirin.
2- Sunucunuzu kapatıp indirdiğiniz .jar'ı sunucunuzun plugins klasörüne atın.
3- Sunucunuzu başlatıp klasörün oluşmasını sağlayın ve tekrar kapatın (kapatmak zorunda değilsiniz şuanda ayar yapacağız).
4- Pluginin oluşan klasörünü açıyoruz (MyCommands/commands.yml)

Pluginimiz hazır, command.yml'yide açtık :) şimdi gelelim komut tiplerine

RUN_COMMAND : Komut kısaltmaya veya değiştirmeye yarar.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
'kisayolwg':
 command: /erg
 type: runcommand
 runcmd:
 - //expand vert
 - /region define $arg1 $arg2


Açıklama ; //expand vert ve /region define x y komutlarını bir komutta birleştirdik.

Quellcode

1
2
3
4
5
'marketler':
command: /marketler
type: RUN_COMMAND
runcmd:
- '/market listings'


Açıklama ; bu komut ile /market listings komutunu /marketler'e dönüştürdük.

Quellcode

1
2
3
4
5
'market kur':
 command: /market kur 
 type: RUN_COMMAND
 runcmd:
 - '/market create $multiargs $multiargs1'


Açıklama ; Bu komut ile /market create adet fiyat komutunu /market kur adet fiyat olarak değiştirdik.


BUNGEE_TP : Sunucular arasında geçiş yapmaya yarar.

Quellcode

1
2
3
4
bungeecord_ornek:
 command: /hub
 type: BUNGEE_TP
 server_name: hub


Açıklama ; /hub komutunu yazınca hub olarak tanıtılmış sunucuya gidiyoruz.

TEXT : Oyuncuya basit mesaj göndermeye yarar.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
text_ornek:
 command: /x
 type: TEXT
 text:
 - "y"
 - "z"


Açıklama ; /x komutunu yazınca y, alt satırada z mesajı gönderiyor.

Permission Eklemek

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
'spawn':
 command: /s
 type: runcommand
 runcmd:
 - /s
 permission-node: mycommand.rehber #permission adı
 permission-error: 'Eğer mycommand.x permissionu yoksa gönderilecek hata mesajı'


Açıklama ; /s komutunu yazmak için mycommand.rehber permissionu gerekiyor (ayrıca /spawn komutunu /s olarak alias yaptık :)).

MyCommand'ın ekonomi sisteminden örnek:

Quellcode

1
2
3
4
5
ornekfiyat:
 command: /paraver
 cost: 5
 success-message: "&e$%s aldiniz."
 error-message: "&cBu komutu kullanabilmek icin uzerinizde $%s olmali."


Açıklama ; /paraver komutuyla $5 para kesilir.

TAB-COMPLETER: Oyunda bir komutu yazdığımızda tab'a basınca çıkacak kısayollar (mesela /[tab] yazınca tüm komutlar gözükür).

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
'gm_alias':
 command: /gm
 type: ALIAS
 alias: /gamemode
 register: true
 tab_completer:
  - survival
  - creative
  - adventure


Açıklama ; /gm yazınca tab'a basınca survival, creative veya adventure kısayolu çıkar.

Delay: Bir komuta süre eklememizi sağlar.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
'zamanlayici':
 command: /delay
 type: RUN_COMMAND
 text: //
 runcmd:
 - $delay$/broadcast 5..
 - $delay$/broadcast 4..
 - $delay$/broadcast 3..
 - $delay$/broadcast 2..
 - $delay$/broadcast 1..
 - /broadcast Herkes $player isimli oyuncunun yanina gonderildi!
 - /tpall $player
 delaytimer: 1 # mesajlar 1 saniye aralikli gonderilecek.


Açıklama ; /delay komutu, 5'ten geriye sayar ve komutu kullanan oyuncunun yanına herkesi ışınlar.

RUN_AS_OPERATOR: Komut bloğuyla aynı görevde sayılır. Konsol, komutun işlevini uygular.

Quellcode

1
2
3
4
5
'give_stones:
 command: /tasal
 type: RUN_AS_OPERATOR
 runcmd:
  - /give $player 1 64


Açıklama ; /tasal komutuyla 1 stack(64 tane) taş alırsınız.

Oyuncuya işlem uygulamak


NOT: Bu ayarları öğrenmeye çalışmanızı öneririm. Ne kadar karışık olsa da burdaki birçok fonksiyon işinize yarayacaktır.

Zitat

heal:
command: /survive
type: RUN_COMMAND
runcmd:
- '%PlayerOptions%setHealth: 20'
- '%PlayerOptions%setFoodLevel: 20'
- '%PlayerOptions%sendMessage: &aCanınız ve açlığınız dolduruldu!'
bir başka örnek

runcmd:
- '%PlayerOptions%clearInventory: true' #Envanterini temizle
- '%PlayerOptions%teleport: world:0.0:100.0:0.0' #Oyuncuyu belirli kordinata ışınla
- '%PlayerOptions%setItemInHand: STONE_SWORD:1' #Elindeki eşyayı taş kılıç yap
Mevcut ayarlar :

Boolean (true ve false olarak değiştirilebilir)

setAllowFlight , setBanned , setCanPickupItems , setCustomNameVisible , setFlying , setOp , setSneaking , setSprinting , setWhitelisted
(sadece true olarak değiştirebilenler)

leaveVehicle , resetMaxHealth , closeInventory , clearInventory
String (yazısı düzenlenebilir, ayarlanabilir vs.)

setCustomName , setDisplayName , setGameMode , setPlayerListName , kickPlayer , teleport , setBedSpawnLocation , setCompassTarget , setItemInHand , setItemOnCursor , chat , sendMessage , playSound , playEffect , addPotionEffect , removePotionEffect
Integer,Double or Float (sadece numara yazılabilen)

setExhaustion , setExp , setFallDistance , setFireTicks , setFlySpeed , setHealth , setFoodLevel ,setLastDamage , setLevel , setMaxHealth , setMaximumAir , setNoDamageTicks , setRemainingAir , setSaturation , setTotalExperience , giveExp , giveExpLevels , damage
For now teleport , setBedSpawnLocation , setCompassTarget works in this way :
- '%PlayerOptions%teleport: world_name:X:Y:Z'
Instead,setItemInHand , setItemOnCursor in this way
- '%PlayerOptions%setItemInHand: MATERIAL_NAME:AMOUNT'
%PlayerOptions%addPotionEffect: POTION_NAME:TIME_IN_TICKS:LEVEL
%PlayerOptions%addPotionEffect: SPEED:100:0
Efekt listesi : http://jd.bukkit.org/rb/apidocs/org/bukkit/Effect.html

%PlayerOptions%playEffect: EFFECT_NAME:INT_DATA
%PlayerOptions%playEffect: RECORD_PLAY:2260
Ses listesi (numaralar) : http://jd.bukkit.org/rb/apidocs/org/bukkit/Sound.html

%PlayerOptions%playSound: SOUND_NAME:VOLUME:BYTE_DATA
%PlayerOptions%playSound: NOTE_BASS:1.0F:1

Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von »ruddeTR« (19. Februar 2015, 20:44)


Thema bewerten